Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

DD - Diagnostika a design elektrických zařízení

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2642T011
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Absolvent oboru Diagnostika a design elektrických zařízení je na základě studia předmětů, které dále rozšiřují a zejména prohlubují teoretický základ a na základě studia oborových předmětů, zaměřených na prohloubení znalostí a dovedností z oblasti elektrických zařízení a strojů, technologických procesů, spolehlivosti, programování, návrhu a diagnostiky elektrických i elektronických zařízení, elektromagnetické kompatibility a strukturálních diagnostických metod, připraven kriticky chápat studované teoretické principy a používat získané specializované teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Osvojil si moderní diagnostické metody i znalosti z oblasti výrobních technologií a z oblasti řízení jakosti.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí. V první části student prezentuje a obhajuje diplomovou práci. Druhou částí je zkouška ze tří státnicových předmětů: Stavba a technologie elektrických strojů; Deteriorace systémů elektrických zařízení; Elektrická zařízení a jejich diagnostika
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Stavba elektrických strojů 1
KEV/SES1 Josef Červený zp+zk
 4kr    2+2+0
Programování v SE
KEV/PRSE Out Link Petr Řezáček zp
1
2 2
3 3
4 4
5
 6kr    3+2+0
Stavba elektrických strojů 2
KEV/SES2 Josef Červený zp+zk
5
6 6
7
 5kr    3+1+0
Dielektrické prvky a systémy
KET/DPS Václav Mentlík zp+zk
7
8 8
9 9
10 10
11
 5kr    2+2+0
Elektrodynamika pro diagnostiku a design
KTE/EDD Out Link Zdeňka Benešová zp+zk
11
12
 4kr    2+1+0
Teorie metod diagnostiky materiálů
KET/TMD Out Link Eva Kučerová zp+zk
12
13 13
14 14
15 15
16
 5kr    2+2+0
Elektronické měřicí systémy
KET/EMS Aleš Voborník zp+zk
 4kr    2+2+0
Spolehlivost elektrotechnických zařízení
KET/SEZ Pavel Prosr zp+zk
16
17 17
18 18
19 19
20
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
20
21
 4kr    3+1+0
Technologické procesy
KET/TLP Pavel Trnka zp+zk
21
22 22
23
1. oborový povinně volitelný blok - (označení DD1) min. 4 kr.
5kr KEV/DIP Out Link Diagnostika a spolehlivost pohonných sys 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/EPRS Out Link Elektrické přístroje v SE 2+2+0 zp+zk
23
24 24
25
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
25
26 26
27
Povinně volitelný blok matematiky min. 2 kr.
4kr KMA/M4E Out Link Matematika 4 2+2+0 zp
2kr KMA/SKA Out Link Seminář - komplexní analýza 0+2+0 zp
27
28 28
29
1. oborový povinně volitelný blok - (označení DD1) min. 4 kr.
5kr KEV/DIP Out Link Diagnostika a spolehlivost pohonných sys 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/EPRS Out Link Elektrické přístroje v SE 2+2+0 (LS) zp+zk
29
30 30
31 31
32 32
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 5kr    3+2+0
Metody záznamu deteriorace el. zařízení
KET/MZD Out Link Radek Polanský zp+zk
 4kr    2+2+0
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
KEE/EMC Jiří Laurenc zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 3kr    0+3+0
Diplomový seminář - KE2
KET/DSKE2 Pavel Trnka zp
5
6
 3kr    0+3+0
Diplomový seminář - KE1
KET/DSKE1 Pavel Trnka zp
6
7 7
8
 0kr    0+0+0
Stavba a technologie elektrických strojů
KET/SNSE Out Link Vlastimil Skočil szv
8
9
 5kr    3+2+0
Speciální diagnostické metody
KET/SDM Out Link Pavel Trnka zp+zk
 0kr    0+0+0
Deteriorace systémů el. zařízení
KET/SNDT Out Link Vlastimil Skočil szv
9
10
 0kr    0+0+0
Elektrická zařízení a jejich diagnostika
KET/SNDM Out Link Vlastimil Skočil szv
10
11
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
11
12 12
13 13
14
 5kr    3+2+0
Konstrukce a technologie elektron. zař.
KET/KTL Aleš Hamáček zp+zk
14
15 15
16
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
16
17 17
18 18
19
 4kr    3+1+0
Interakce a technologie prvků a systémů
KET/ITPS Eva Kučerová zp+zk
19
20 20
21 21
22 22
23
2. oborový povinně volitelný blok - (označení DD2) min. 4 kr.
4kr KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 zp+zk
4kr KEE/DEP Out Link Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 zp+zk
4kr KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 zp+zk
4kr KET/RIP Řízení procesů v elektrotechnice 3+1+0 zp+zk
23
24 24
25 25
26 26
27
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
27
28 28
29
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
29
30 30
31 31
32 32
33 33
ZS 3. ročník LS 3. ročník
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz