Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

ELT - Elektrotechnika

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2602R006-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Studijní obor Elektrotechnika ELT je zaměřen na výchovu bakaláře se širokým teoretickým, všeobecně technickým i odborným elektrotechnickým základem, tak aby absolventi byli schopni navrhování, konstruování, měření a aplikačního využívání elektrotechnických součástí i celků a to za pomoci moderní výpočetní i měřící techniky. V těchto zaměřeních se studenti podrobněji seznámí s principy, vlastnostmi a uplatněním elektrických strojů a přístrojů, se současnými materiály a technologiemi používanými v elektrotechnice, s projektováním a realizací regulačních elektrických pohonů, s elektronickými prvky a s aplikací výkonové elektroniky, dále s výrobou, rozvodem a užitím elektrické energie, se světelnou a tepelnou technikou. Obor zahrnuje i sdělovací techniku a praktickou elektroniku. Absolventi oboru najdou i uplatnění v praxi jako provozní nebo servisní vysokoškolsky vzdělaní odborníci a konstruktéři v různých provozech elektrotechnických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkoušky se skládá ze dvou částí: první část představuje prezentaci a obhajobu závěrečné bakalářské práce, druhou částí je zkouška ze dvou státnicových předmětů. První předmět Elektrotechnika sdružuje profilové předměty oboru, druhý předmět Obecná elektrotechnika je tvořen výběrem z vybraných mimooborových předmětů elektrotechnického a všeobecně technického základu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 6kr    3+2+0
Počítačová podpora v elektrotechnice
KTE/PPEL Petr Kropík zp+zk
 4kr    2+2+0
Matematika 2
KMA/M2E Out Link Gabriela Holubová Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 3kr    2+1+0
Podnikání v elektrotechnice
KET/POET Vlastimil Skočil zp
5
6 6
7
 6kr    3+3+0
Matematika 1
KMA/M1E Out Link Petr Tomiczek Out Link zp+zk
7
8
 5kr    2+2+0
Základy programování pro elektrotechniku
KTE/ZPE Out Link Petr Kropík zp+zk
8
9 9
10 10
11 11
12 12
13
 3kr    2+2+0
Technická dokumentace
KEV/TD Petr Řezáček zp+zk
 5kr    2+2+0
Průmyslová elektronika a mechatronika
KEV/PEM Out Link Václav Kůs zp+zk
13
14 14
15 15
16
 1kr    1+0+0
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KEE/BPRE Out Link Petr Martínek zp
16
17
 2kr    2+0+0
Ochrana životního prostředí
KEE/OŽP Jan Škorpil zp
17
18
 5kr    2+2+0
Teoretická elektrotechnika 1
KTE/YTE1 Out Link Jiří Kotlan zp+zk
18
19
 5kr    2+2+0
Úvod do elektrotechniky
KTE/UE Jiří Kotlan zp+zk
19
20 20
21 21
22 22
23
Povinně volitelné předměty 1. r. ELT min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 (ZS) zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 (ZS) zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 (ZS) zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 (ZS) zp
23
24
Povinně volitelné předměty 1. r. ELT min. 4 kr.
2kr KTE/USE Out Link Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 zp
2kr KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 zp
2kr KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 (LS) zp
2kr UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
2kr KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 zp
2kr UJP/AEL3 Out Link Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
24
25 25
26 26
27
blok ELT0 min. 3 kr.
4kr KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 (ZS) zp+zk
3kr KET/EM1 Elektrická měření 1 1+2+0 zp
27
28
blok ELT0 min. 3 kr.
4kr KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk
3kr KET/EM1 Elektrická měření 1 1+2+0 (LS) zp
28
29 29
30
blok ELT EM min. 4 kr.
4kr KET/ETM Elektrotechnické materiály 3+1+0 zp+zk
4kr KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí 3+1+0 zp+zk
30
31 31
32 32
33 33
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 6kr    4+2+0
Technická fyzika pro FEL
KFY/TFYE Out Link Radomír Čerstvý Out Link zp+zk
 4kr    2+2+0
Úvod do elektroniky
KAE/UET Jiří Skála zp+zk
1
2 2
3 3
4 4
5
 2kr    0+2+0
Pravděpodobnost a statistika
KMA/PSE Out Link Blanka Šedivá Out Link zp
5
6 6
7
 4kr    2+2+0
Fyzikální elektronika
KET/FE Out Link Tomáš Blecha zp+zk
 5kr    2+2+0
Elektrické stroje
KEV/ES Bohumil Skala zp+zk
7
8 8
9 9
10 10
11
 3kr    2+1+0
Technologie elektroniky
KET/TEL Out Link Vlastimil Skočil zp+zk
11
12
blok ELT3 min. 4 kr.
5kr KEV/KPE Out Link Konstrukční prvky elektrických strojů 2+2+0 zp+zk
4kr KTE/YTE2 Out Link Teoretická elektrotechnika 2 2+2+0 (ZS) zp+zk
12
13 13
14
blok ELT1 min. 5 kr.
5kr KET/EM2 Elektrická měření 2 2+2+0 zp+zk
5kr KET/EM Out Link Elektrická měření 2+2+0 zp+zk
14
15 15
16
blok ELT5 min. 4 kr.
5kr KTE/TEMP Teorie elektromagnetického pole 2+2+0 zp+zk
4kr KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. 2+2+0 zp+zk
4kr KTE/TE2K Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE 2+1+0 zp+zk
16
17 17
18 18
19
blok ELT2 min. 3 kr.
4kr KMA/M3E Out Link Matematika 3 2+2+0 zp+zk
3kr KMA/SNU Out Link Software numerických metod 0+2+0 zp
5kr KEV/PPK Out Link Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 zp
19
20
blok ELT6 min. 4 kr.
4kr KEE/PEE Přehled elektroenergetiky 3+1+0 zp+zk
4kr KEE/EE1 Out Link Elektroenergetika 1 3+1+0 zp+zk
20
21 21
22
blok ELT3 min. 4 kr.
5kr KEV/KPE Out Link Konstrukční prvky elektrických strojů 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KTE/YTE2 Out Link Teoretická elektrotechnika 2 2+2+0 zp+zk
22
23 23
24
blok ELT8 min. 4 kr.
3kr KEE/EPR1 Elektrické přístroje 1 2+1+0 zp
2kr KTE/ECH Elektrochemie 1+1+0 zp
2kr KTE/VEZ Out Link Vývoj elektrotechnických zařízení 0+2+0 zp
24
25 25
26
Semestrální projekt 1 min. 5 kr.
5kr KET/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp
5kr KTE/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp
5kr KEV/QSP1 Semestrální projekt 1 16+0+0 zp
26
27 27
28
blok Cizí jazyk min. 2 kr.
3kr UJP/AEL6 Out Link Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp+zk
2kr UJP/RT4 Out Link Ruština pro techniky 4 0+2+0 zp
2kr UJP/NT4 Out Link Němčina pro techniky 4 0+2+0 zp
2kr UJP/AEL4 Out Link Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp
28
29 29
30
blok Praxe min. 2 kr.
2kr KAE/OPX1 Out Link Odborná praxe 1 0+8+0 zp
2kr KEV/OPX1 Out Link Odborná praxe 1 0+8+0 zp
4kr KEE/PRAX Odborná praxe 0+12+0 zp
2kr KET/OPX1 Out Link Odborná praxe 1 0+8+0 zp
30
31 31
ZS 3. ročník LS 3. ročník
1
 3kr    2+1+0
Navrhování elektronických zařízení
KET/NELZ Aleš Hamáček zp+zk
 3kr    2+1+0
Bakalář v elektrotechnické praxi
KET/BEP Out Link Jiří Tupa zp
1
2 2
3 3
4
 5kr    2+2+0
Projekt. instalací a el. rozvodů
KEE/PIR Zbyněk Martínek zp+zk
 2kr    2+0+0
Elektrotechnické normy a předpisy
KEV/ENP Anna Kotlanová zp
4
5 5
6
 3kr    2+1+0
Světelná technika
KEE/SVT Out Link Karel Noháč zp
6
7 7
8 8
9
 4kr    2+1+0
Měření a zkoušení el. zařízení
KET/MZEK František Steiner zp+zk
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z teor. elektrotech.
KTE/ZSTE Out Link Zdeňka Benešová zp
9
10 10
11 11
12
 3kr    0+0+2
Závěrečný seminář z ELT
KEV/ZSELT Out Link Josef Červený zp
12
13
blok ELT9 min. 4 kr.
6kr KAE/ELN Out Link Elektronika 3+2+0 zp+zk
4kr KET/VTP Out Link Výrobní a technologické procesy 3+1+0 zp+zk
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 zp+zk
3kr KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 (LS) zp
5kr KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 zp+zk
13
14 14
15
 0kr    0+0+0
Obecná elektrotechnika
KEV/SBOET Out Link Václav Kůs szv
15
16
 0kr    0+0+0
Elektrotechnika a elektronika
KEV/SBEAE Out Link Václav Kůs szv
16
17
blok ELT11 min. 3 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
blok ELT9 min. 4 kr.
6kr KAE/ELN Out Link Elektronika 3+2+0 (ZS) zp+zk
4kr KET/VTP Out Link Výrobní a technologické procesy 3+1+0 (ZS) zp+zk
4kr KEE/ZETP Out Link Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 (ZS) zp+zk
3kr KAE/AVT Out Link Audiovizuální technika 2+1+0 zp
5kr KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 (ZS) zp+zk
17
18 18
19 19
20
blok ELT12 min. 3 kr.
5kr KAE/UPR Užití počítačů v řízení 3+2+0 zp+zk
3kr KAE/UST Úvod do sdělovací techniky 2+1+0 zp+zk
20
21
blok ELT10 min. 3 kr.
3kr KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk
4kr KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 zp+zk
21
22 22
23
blok ELT13 min. 5 kr.
5kr KEE/EE2 Out Link Elektroenergetika 2 2+2+0 zp+zk
5kr KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk
23
24
blok ELT11 min. 3 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
24
25 25
26 26
27
blok ELT15 min. 3 kr.
4kr KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 zp+zk
4kr KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp
3kr KAE/ZZO Out Link Zpracování zvuku a obrazu 2+1+0 (ZS) zp
4kr KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp
3kr KEV/RT Out Link Regulační technika 2+1+0 zp
27
28
blok ELT14 min. 3 kr.
3kr KEV/ATE1 Out Link Automatizační technika v el.pohonech 1 1+2+0 zp
3kr KEV/SMS Out Link Seminář a měření z elektrických strojů 0+2+0 zp
28
29 29
30
Konzultace závěrečného projektu min. 6 kr.
6kr KAE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KTE/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KEV/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
6kr KET/KZP Out Link Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 zp
30
31
blok ELT15 min. 3 kr.
4kr KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 (LS) zp+zk
4kr KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 (LS) zp
3kr KAE/ZZO Out Link Zpracování zvuku a obrazu 2+1+0 zp
4kr KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 (LS) zp
3kr KEV/RT Out Link Regulační technika 2+1+0 (LS) zp
31
32 32
33 33
34 34
35 35
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty ELT min. 0 kr.
  0 5 KTE/IT Out Link Informační technologie 2+2+0 zp+zk Petr Kropík
0 2 KEM/ZMI Out Link Základy mikroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 ZS 3 KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci 1+2+0 zp Petr Kropík
0 LS 2 KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 zp Roman Hamar
0 2 KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp Josef Daněk Out Link
0 2 KEM/ZMA Out Link Základy makroekonomie 1+1+0 zp+zk Jiří Beck Out Link
0 4 KMA/M4E Out Link Matematika 4 2+2+0 zp Marek Brandner Out Link
1 ZS 3 KAE/UPAE Out Link Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 zp Jiří Skála
1 ZS 2 KMA/SM1E Out Link Seminář k předmětu Matematika 1 0+2+0 zp Petr Tomiczek Out Link
1 LS 2 KTE/ECH Elektrochemie 1+1+0 zp Pavel Štekl
1 2 KFI/UDF Out Link Úvod do filozofie 2+0+0 zp Nikolaj Demjančuk Out Link
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
0 LS 4 KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 zp Jan Škorpil
1 LS 2 KMA/SM2E Out Link Seminář k předmětu Matematika 2 0+2+0 zp Gabriela Holubová Out Link
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz