Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

TM - Telekomunikační a multimediální systémy

Základní informace:
Forma studia: prezenční KKOV: 2612T048-0
Vyučováno v jazyku: čeština Datum schválení: 1.1.0001
Cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru Telekomunikační a multimediální systémy, který je zaměřen na výchovu inženýrů s hlubokým teoretickým i odborným fundamentem je vychovat absolventy, kteří jsou schopni řešit úlohy vývoje a výzkumu či zastávat manažerské funkce zejména v oblasti elektronických komunikací, radioelektroniky, audiovizuální techniky, multimediálních, řídících a informačních systémů. Obor přímo navazuje na bakalářský obor Elektronika a telekomunikace ve kterém je studentovi poskytnut široký elektrotechnický základ.. Absolvent aktivně ovládá technickou angličtinu. Částečně zvládá i druhý (volitelný) světový jazyk.
Požadavky k závěrečné zkoušce:
Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: první část představuje prezentaci a obhajobu diplomové práce, druhou částí je zkouška ze tří státnicových předmětů: Elektronické součástky a systémy, Elektronické komunikace a Multimediální systémy.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Garantující katedra:
Součást programu:
 
Vizualizace std. plánu:
Studijní plán oboru:
Číslo verze určuje, od kterého roku platí. Verze V1 platí pro studenty, kteří nastoupili před ak. rokem 2010/11, verze V2 odpovídá V10.
ZS/LS = vyučováno v zimním/letním semestru
ZS 1. ročník LS 1. ročník
1
 3kr    2+1+0
Televizní, rádiové a multimed. systémy
KAE/TRM Out Link Jiří Masopust zp+zk
 4kr    2+1+0
Teorie sítí
KMA/TSI Out Link Roman Čada Out Link zp+zk
1
2 2
3 3
4
 6kr    3+2+0
Číslicové zpracování signálů
KAE/CZS Vladimír Pavlíček zp+zk
4
5
 3kr    2+1+0
Akustika
KET/AK Out Link Oldřich Tureček zp+zk
5
6 6
7 7
8
 4kr    2+2+0
Elektronické napájecí zdroje
KAE/ENZ Jiří Hammerbauer zp+zk
8
9 9
10
 3kr    2+1+0
Zpracování zvuku a obrazu
KAE/ZZO Out Link Jiří Masopust zp
10
11 11
12
 4kr    2+2+0
Antény
KAE/ANT Out Link Jiří Masopust zp+zk
12
13
 2kr    2+0+0
Elektrotechnická kvalifikace
KEE/EKV Out Link Jiří Laurenc zp
13
14 14
15
 2kr    1+1+0
Komunikační sítě 1
KAE/KS1 Out Link Jiří Masopust zp
15
16
 2kr    1+1+0
Komunikační sítě 2
KAE/KS2 Out Link Jiří Masopust zp
16
17
 4kr    2+2+0
Telekomunikační technika
KAE/TT Out Link Jaroslav Valenta zp+zk
17
18
 5kr    3+1+0
Telekomunikační systémy
KAE/TS Out Link Jaroslav Valenta zp+zk
18
19 19
20 20
21
 3kr    2+1+0
Diskrétní matematika B
KMA/DMB Out Link Roman Čada Out Link zp+zk
21
22 22
23
 3kr    0+2+0
Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech.
UJP/AEL6 Out Link Jitka Hamarová Out Link zp+zk
23
24
 5kr    2+2+0
Elektromagnetické vlny
KTE/EV Out Link Roman Hamar zp+zk
24
25 25
26
1. oborový povinně volitelný blok - (označení TM1) min. 5 kr.
5kr KFY/AFY Out Link Aplikovaná fyzika 3+1+0 zp+zk
5kr KET/SPS Out Link Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 zp+zk
26
27 27
28 28
29 29
30 30
ZS 2. ročník LS 2. ročník
1
 4kr    2+2+0
Radioelektronické systémy
KAE/RAS Out Link Jiří Masopust zp+zk
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář TM 2
KAE/DSTM2 Out Link Jiří Masopust zp
1
2 2
3 3
4
 0kr    0+0+0
Elektronické komunikace
KAE/SNEK Jiří Hammerbauer szv
4
5
 3kr    0+0+3
Soubor vyzvaných seminářů z TM
KAE/SVST Out Link Jiří Masopust zp
 0kr    0+0+0
Elektronické součástky a systémy
KAE/SNEST Jiří Hammerbauer szv
5
6
 0kr    0+0+0
Multimediální systémy
KAE/SNMS Jiří Hammerbauer szv
6
7
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 (ZS) zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 zp+zk
7
8
 3kr    0+0+3
Diplomový seminář TM 1
KAE/DSTM1 Out Link Jiří Masopust zp
8
9 9
10 10
11
2. oborový povinně volitelný blok - (označení TM2) min. 14 kr.
5kr KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky 2+2+0 zp+zk
5kr KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. 3+2+0 zp+zk
4kr KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita 2+2+0 zp+zk
5kr KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. 3+2+0 zp+zk
5kr KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 zp+zk
11
12
Konzultace diplomové práce min. 12 kr.
12kr KET/KDP Out Link Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12kr KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 zp
12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25
3. oborový povinně volitelný blok - (označení TM3) min. 3 kr.
3kr KAE/ZVT Out Link Zvuková technika 1+2+0 zp
3kr KAE/RKM Out Link Radioelektronické konstrukce a měření 1+2+0 zp
25
26 26
27 27
28
2. cizí jazyk TM (povinně volitelný) min. 2 kr.
4kr UJP/F3 Out Link Francouzština 3 0+4+0 zp
2kr UJP/RT3 Out Link Ruština pro techniky 3 0+2+0 zp
2kr UJP/NT3 Out Link Němčina pro techniky 3 0+2+0 zp
4kr UJP/S3 Out Link Španělština 3 0+4+0 zp
28
29 29
30
Odborná prezentace v angličtině min. 2 kr.
2kr KET/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEV/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KAE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KTE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
2kr KEE/OPA Out Link Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 zp
30
31 31
32
Ekonomika a management (povinně volitelný blok EM) min. 5 kr.
4kr KFU/FDS Out Link Finance a daňový systém 2+2+0 zp+zk
2kr KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 (LS) zp+zk
4kr KAE/FZEI Out Link Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 (LS) zp
3kr KET/TASE Out Link Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 (LS) zp
4kr KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 (LS) zp+zk
3kr KET/ZPI Out Link Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 (LS) zp+zk
32
33 33
34 34
35 35
36 36
ZS 3. ročník LS 3. ročník
Bloky doplňkových předmětů nebo předmětů s neurčeným ročníkem
Typ Rok Sem. Kr. Zkr. Název Rozsah Konec Garant
C Doporučené výběrové předměty oboru TM min. 0 kr.
  1 ZS 4 KET/MEL Out Link Molekulární elektronika 2+1+0 zp+zk Aleš Hamáček
1 1 KTS/TV Out Link Tělesná výchova 0+2+0 zp Pavel Červenka Out Link
1 LS 4 KAE/DOK Out Link Detekční a opravné kódování,implementace 2+2+0 zp+zk Vjačeslav Georgiev
2 LS 2 KAE/KS4 Out Link Komunikační sítě 4 1+1+0 zp Jiří Masopust
1 ZS 2 KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 zp Jiří Pinker
1 ZS 4 KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
2 ZS 4 KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 zp+zk Olga Tůmová
0 LS 3 KAE/SVSE Out Link Soubor vyzvaných seminářů z EI 0+0+3 zp Jiří Pinker
0 LS 4 KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 zp Bohumil Skala
1 ZS 2 KMA/ST Out Link Seminář -integrál.a diskrét.transformace 0+2+0 zp Josef Daněk Out Link
0 ZS 5 KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 zp+zk Václav Kůs
0 ZS 6 KAE/LE Lékařská elektronika 3+2+0 zp+zk Milan Štork
0 LS 5 KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 zp+zk Václav Koucký
1 LS 4 KET/MET Metrologie 3+1+0 zp+zk Olga Tůmová
2 ZS 2 KAE/KS3 Out Link Komunikační sítě 3 1+1+0 zp Jiří Masopust
0 LS 2 KET/SWZ Out Link Software pro zpracování zvuku 0+2+0 zp Oldřich Tureček
0 3 KET/TPZZ Out Link Technická podpora zpracování zvuku 2+1+0 zp Oldřich Tureček
1 ZS 4 KEV/EMCH Elektromechanika 2+2+0 zp+zk Vladimír Kindl
1 ZS 1 KAE/RUP Out Link Radiové určování polohy 0+0+1 zp Jiří Masopust
1 LS 4 KTE/TAM Out Link Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 zp Petr Kropík
1 LS 3 KAE/ACZS Out Link Aplikace číslicového zpracování signálů 2+2+0 zp+zk Martin Poupa
0 LS 3 KEE/SOES Out Link Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 zp+zk Jan Škorpil
1 ZS 3 KTE/PMPS Out Link Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 zp Václav Kotlan
1 LS 3 KTE/PNZ Out Link Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 zp Lenka Šroubová
1 ZS 2 UJP/AEL5 Out Link Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. 0+2+0 zp Jitka Hamarová Out Link
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.4.2011 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz