Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Předměty zajišťované FEL

Zkratka Název Rozsah Kredity Podrobnosti
KAE/AES Analogové elektronické systémy 2+2+0 5 Ukázat
KAE/AESR Analogové elektronické systémy R 3+2+0 6 Ukázat
KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky 2+2+0 5 Ukázat
KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku 2+2+0 4 Ukázat
KAE/BES Bezpečné elektronické systémy 2+2+0 4 Ukázat
KAE/CAE CAD elektronických systémů 2+1+0 3 Ukázat
KAE/CES Číslicové elektronické systémy 2+2+0 5 Ukázat
KAE/CESR Číslicové elektronické systémy R 3+2+0 6 Ukázat
KAE/CZS Číslicové zpracování signálů 3+2+0 6 Ukázat
KAE/DAE Diagnostika automobilové elektroniky 3+2+0 5 Ukázat
KAE/DSDE1 Diplomový seminář DE 1 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSEI1 Diplomový seminář EI 1 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSTM1 Diplomový seminář TM 1 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. 3+2+0 5 Ukázat
KAE/ELN Elektronika 3+2+0 6 Ukázat
KAE/ELS Elektronické systémy 3+2+0 5 Ukázat
KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ESBL Elektron. systémy pro bezpilotní létání 3+1+0 5 Ukázat
KAE/KS1 Komunikační sítě 1 1+1+0 2 Ukázat
KAE/KS3 Komunikační sítě 3 1+1+0 2 Ukázat
KAE/LE Lékařská elektronika 3+2+0 6 Ukázat
KAE/MINA Mikrokontroléry v náročných aplikacích 2+2+0 5 Ukázat
KAE/NIO Návrh integrovaných obvodů 0+2+0 3 Ukázat
KAE/NSA Napájecí a nabíjecí systémy automobilů 2+2+0 4 Ukázat
KAE/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KAE/OPX2 Odborná praxe 2 0+2+0 2 Ukázat
KAE/PI Přenos informací 2+2+0 4 Ukázat
KAE/PLO Programovatelné logické obvody 2+2+0 4 Ukázat
KAE/PPES Programování pro embedded systémy 1+3+0 4 Ukázat
KAE/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KAE/RAD Radiotechnika 3+2+0 6 Ukázat
KAE/RAS Radioelektronické systémy 2+2+0 4 Ukázat
KAE/RKM Radioelektronické konstrukce a měření 1+2+0 3 Ukázat
KAE/RUP Radiové určování polohy 0+0+1 1 Ukázat
KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 2 Ukázat
KAE/SVST Soubor vyzvaných seminářů z TM 0+0+3 3 Ukázat
KAE/SYS1 Syntéza elektronických systémů 1 3+2+0 5 Ukázat
KAE/TRM Televizní, rádiové a multimed. systémy 2+1+0 3 Ukázat
KAE/TT Telekomunikační technika 2+2+0 4 Ukázat
KAE/TVR Televizní a rozhlasová technika 1+2+0 3 Ukázat
KAE/TZD Telekomunikace v železniční dopravě 2+2+0 4 Ukázat
KAE/UPAE Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 3 Ukázat
KAE/UPR Užití počítačů v řízení 3+2+0 5 Ukázat
KAE/URD Úvod do řízení dopravy 2+0+0 2 Ukázat
KAE/UST Úvod do sdělovací techniky 2+1+0 3 Ukázat
KAE/VPP1 Vývojové práce na projektech 1 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP2 Vývojové práce na projektech 2 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP3 Vývojové práce na projektech 3 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP4 Vývojové práce na projektech 4 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP5 Vývojové práce na projektech 5 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP6 Vývojové práce na projektech 6 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP7 Vývojové práce na projektech 7 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP8 Vývojové práce na projektech 8 0+2+0 2 Ukázat
KAE/ZST Základy sdělovací techniky 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ZTD2 Zabezpečovací technika v žel. dopravě 2 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ZVT Zvuková technika 1+2+0 3 Ukázat
KAE/ZZO Zpracování zvuku a obrazu 2+1+0 3 Ukázat
KAE/ACZS Aplikace číslicového zpracování signálů 2+2+0 3 Ukázat
KAE/AESR Analogové elektronické systémy R 3+2+0 6 Ukázat
KAE/ANT Antény 2+2+0 4 Ukázat
KAE/AVT Audiovizuální technika 2+1+0 3 Ukázat
KAE/CESA Číslicové elektronické systémy pro FAV 4+3+0 7 Ukázat
KAE/DOK Detekční a opravné kódování,implementace 2+2+0 4 Ukázat
KAE/DSDE2 Diplomový seminář DE 2 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSEI2 Diplomový seminář EI 2 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSTM2 Diplomový seminář TM 2 0+0+3 3 Ukázat
KAE/ELS Elektronické systémy 3+2+0 5 Ukázat
KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ESBL Elektron. systémy pro bezpilotní létání 3+1+0 5 Ukázat
KAE/EZO Elektronika ve zpracování obrazu 2+2+0 4 Ukázat
KAE/FZEI Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 4 Ukázat
KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KAE/KS2 Komunikační sítě 2 1+1+0 2 Ukázat
KAE/KS4 Komunikační sítě 4 1+1+0 2 Ukázat
KAE/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 4 Ukázat
KAE/NIO Návrh integrovaných obvodů 0+2+0 3 Ukázat
KAE/NKS Navig. a komunik. syst. v doprav. prostř 2+2+0 4 Ukázat
KAE/OK Optické komunikace 2+1+0 3 Ukázat
KAE/OPX1 Odborná praxe 1 0+2+0 2 Ukázat
KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 4 Ukázat
KAE/PSR Principy syntézy elektron.řídících syst. 2+2+0 4 Ukázat
KAE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KAE/RIS Řídící a informační sběrnice 3+2+0 5 Ukázat
KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 5 Ukázat
KAE/SAS Signály a soustavy 2+2+0 4 Ukázat
KAE/SBET Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SBETK Elektronika a telekomunikace 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNAES Automobilové elektronické systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNEK Elektronické komunikace 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNESA Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNESD Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNESE Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNEST Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNMS Multimediální systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNPPE Počítače a programování v elektronice 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNPZS Přenos a zpracování signálu 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě 0+0+0 0 Ukázat
KAE/STS Seminář z techniky senzorů 0+0+2 2 Ukázat
KAE/SVSE Soubor vyzvaných seminářů z EI 0+0+3 3 Ukázat
KAE/SYS2 Syntéza elektronických systémů 2 2+2+0 5 Ukázat
KAE/TK Telekomunikace 3+1+0 5 Ukázat
KAE/TS Telekomunikační systémy 3+1+0 5 Ukázat
KAE/UET Úvod do elektroniky 2+2+0 4 Ukázat
KAE/UST Úvod do sdělovací techniky 2+1+0 3 Ukázat
KAE/VPP1 Vývojové práce na projektech 1 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP2 Vývojové práce na projektech 2 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP3 Vývojové práce na projektech 3 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP4 Vývojové práce na projektech 4 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP5 Vývojové práce na projektech 5 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP6 Vývojové práce na projektech 6 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP7 Vývojové práce na projektech 7 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP8 Vývojové práce na projektech 8 0+2+0 2 Ukázat
KAE/ZEK Základy elektroniky 2+2+0 5 Ukázat
KAE/ZSEAT Závěrečný seminář z EAT 0+0+2 3 Ukázat
KAE/ZTD1 Zabezpečovací technika v žel. dopravě 1 3+2+0 5 Ukázat
KEE/BIE Bioenergetika 2+1+0 3 Ukázat
KEE/BPRE Bezpečnost práce v elektrotechnice 1+0+0 1 Ukázat
KEE/DEP Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 4 Ukázat
KEE/DSAE1 Dipl. seminář AE 1 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSEE1 Dipl. seminář EE 1 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSTE1 Diplomový sem. z tech. ekologie 1 0+3+0 3 Ukázat
KEE/EE2 Elektroenergetika 2 2+2+0 5 Ukázat
KEE/EFB Energeticky efektivní budovy 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EKO1 Ekologie 1 2+1+0 4 Ukázat
KEE/EKV Elektrotechnická kvalifikace 2+0+0 2 Ukázat
KEE/ELS Elektrické stanice a vedení 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ENG1 Úvod do studia inženýrství 2+1+0 2 Ukázat
KEE/EPRE Elektrické přístroje v EE 2+2+0 5 Ukázat
KEE/EPR3 Elektrické přístroje 3 2+2+0 5 Ukázat
KEE/ES Elektrické světlo 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ESV Elektrické světlo 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ESZS Energ. stroje, zařízeni a systémy 3+2+0 6 Ukázat
KEE/ETEE Ekologie a nové technologie v EE 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ETS El. teplo ve strojírenství 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EZ Technické zařízení budov EZ 2+1+0 3 Ukázat
KEE/E1 Elektrárny I 3+2+0 6 Ukázat
KEE/JB Jaderná bezpečnost 2+0+0 3 Ukázat
KEE/JE Jaderné elektrárny 2+0+0 3 Ukázat
KEE/K Klimatologie 3+2+0 5 Ukázat
KEE/LDOT1 Osvětlovací technika 1 2+1+0 3 Ukázat
KEE/MJEE Metrologie v jaderné elektroenergetice 2+2+0 5 Ukázat
KEE/MOŽP Management ochrany životního prostředí 2+1+0 3 Ukázat
KEE/MPP Měření parametrů prostředí 1+2+0 3 Ukázat
KEE/MR Měření regulace a řízení ES 2+2+0 4 Ukázat
KEE/MS Modelování elektrických sítí 2+2+0 4 Ukázat
KEE/OEK Obnovení eltech. kvalifikace 1+0+0 1 Ukázat
KEE/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KEE/OZS Ochrany a zabezpečovací systémy 2+2+0 4 Ukázat
KEE/OŽP Ochrana životního prostředí 2+0+0 2 Ukázat
KEE/PE Průmyslová energetika 2+2+0 4 Ukázat
KEE/PEJE Provoz elekt. části jaderných elektráren 2+2+0 4 Ukázat
KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 5 Ukázat
KEE/PJS Přech. jevy v el. soustavách 2+2+0 4 Ukázat
KEE/POE Počítače v energetice 2+1+0 3 Ukázat
KEE/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KEE/SVP Soubor vybraných přednášek z EE 1+0+0 1 Ukázat
KEE/SZ Silnoproudá zařízení 1+2+0 3 Ukázat
KEE/TOH Technologie odpadového hospodářství 3+1+0 5 Ukázat
KEE/TOO Technika ochrany ovzduší 2+2+0 5 Ukázat
KEE/TPR Teorie přenosu a rozvodu el. energie 3+2+0 5 Ukázat
KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 4 Ukázat
KEE/TZB2 Technická zařízení budov 2 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ZBP Základy bezpečnosti práce 1+0+0 1 Ukázat
KEE/ZEN Základy elektroenergetiky 3+0+1 4 Ukázat
KEE/ZETP Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZJE Základy jaderné elektroenergetiky 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZTJ Základy techniky jaderných reaktorů 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZVE Zdroje a výroba elektrické energie 2+1+0 3 Ukázat
KEE/DEP Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 4 Ukázat
KEE/DSAE2 Dipl. seminář AE 2 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSEE2 Dipl. seminář EE 2 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSTE2 Diplomový sem. z tech. ekologie 2 0+3+0 3 Ukázat
KEE/EEN Ekonomika v energetice 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EE1 Elektroenergetika 1 3+1+0 4 Ukázat
KEE/EKO2 Ekologie 2 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EPRS Elektrické přístroje v SE 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EPR1 Elektrické přístroje 1 2+1+0 3 Ukázat
KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ESV Elektrické světlo 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ETPR Elektrotepelné procesy 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EŽP Ekonomika životního prostředí 2+1+0 3 Ukázat
KEE/E2 Elektrárny II 3+2+0 5 Ukázat
KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KEE/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KEE/LDOT2 Osvětlovací technika 2 2+1+0 3 Ukázat
KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 4 Ukázat
KEE/MR Měření regulace a řízení ES 2+2+0 4 Ukázat
KEE/OSV Osvětlení 1+1+0 2 Ukázat
KEE/PEC Projektování energetických celků 3+2+0 6 Ukázat
KEE/PEE Přehled elektroenergetiky 3+1+0 4 Ukázat
KEE/PEJE Provoz elekt. části jaderných elektráren 2+2+0 4 Ukázat
KEE/POE Počítače v energetice 2+1+0 3 Ukázat
KEE/POŽ Projektování s ohledem na ŽP 1+1+0 2 Ukázat
KEE/PPJE Provozní praxe na jaderné elektrárně 0+2+0 4 Ukázat
KEE/PRAX Odborná praxe 0+3+0 4 Ukázat
KEE/PREB Projekt energeticky efektivní budovy 0+2+0 2 Ukázat
KEE/PTZ Pevná trakční zařízení 2+1+0 3 Ukázat
KEE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KEE/RS Rozvody a sítě nn 3+2+0 6 Ukázat
KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES 2+2+0 4 Ukázat
KEE/SBET Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SBTEK Technická ekologie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SES Spolehlivost energ. systémů 2+2+0 4 Ukázat
KEE/SNEAE Elektrotechnika a energetika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNEEA Elektroenergetika A 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNELT Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNETS Elektronika a telekomunikační systémy 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNJEE Jaderná elektroenergetika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNMAD Měření a diagnostika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNREE Rozvod elektrické energie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNTE Technická ekologie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNUEE Užití elektrické energie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNVEE Výroba elektrické energie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SOES Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 3 Ukázat
KEE/SVP Soubor vybraných přednášek z EE 1+0+0 1 Ukázat
KEE/SVT Světelná technika 2+1+0 3 Ukázat
KEE/TOV Technika ochrany vod 2+1+0 3 Ukázat
KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě 2+2+0 4 Ukázat
KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZEN Základy elektroenergetiky 3+0+1 4 Ukázat
KEE/ZP Zdrav.probl.živ.prostředí 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ZSTEK Závěrečný seminář z TEK 0+0+2 3 Ukázat
KET/AED Akustika v dopravních prostředcích 2+2+0 4 Ukázat
KET/AK Akustika 2+1+0 3 Ukázat
KET/BEP Bakalář v elektrotechnické praxi 2+1+0 3 Ukázat
KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 5 Ukázat
KET/DMAS Diagnostické metody a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSES Dielektrické systémy elektrických strojů 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSKE1 Diplomový seminář - KE1 0+3+0 3 Ukázat
KET/EM Elektrická měření 2+2+0 5 Ukázat
KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí 3+1+0 4 Ukázat
KET/EMAT Elektrotechnické materiály 3+2+0 5 Ukázat
KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 5 Ukázat
KET/EM2 Elektrická měření 2 2+2+0 5 Ukázat
KET/ESCA Elektronické součástky pro FAV 4+2+0 6 Ukázat
KET/ETM Elektrotechnické materiály 3+1+0 4 Ukázat
KET/FE Fyzikální elektronika 2+2+0 4 Ukázat
KET/INA Interní audit 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 4 Ukázat
KET/KOPO Komunikace v průmyslové organizaci 2+2+0 4 Ukázat
KET/KPZK Komplexní přístup zajišťování kvality 3+1+0 4 Ukázat
KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. 3+2+0 5 Ukázat
KET/MATA Materiály a technologie pro auto.elektr. 3+2+0 5 Ukázat
KET/MEL Molekulární elektronika 2+1+0 4 Ukázat
KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí 2+2+0 5 Ukázat
KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 4 Ukázat
KET/MZD Metody záznamu deteriorace el. zařízení 3+2+0 5 Ukázat
KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 4 Ukázat
KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 3 Ukázat
KET/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KET/OPX2 Odborná praxe 2 0+2+0 2 Ukázat
KET/POET1 Podnikání v elektrotechnice 1 2+1+0 3 Ukázat
KET/PREP Provoz elektrotechnických podniků 3+1+0 4 Ukázat
KET/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KET/RIP Řízení procesů v elektrotechnice 3+1+0 4 Ukázat
KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 4 Ukázat
KET/SDM Speciální diagnostické metody 3+2+0 5 Ukázat
KET/TEL Technologie elektroniky 2+1+0 3 Ukázat
KET/TIOT Technologie pro internet věcí 0+0+2 3 Ukázat
KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 4 Ukázat
KET/TMD Teorie metod diagnostiky materiálů 2+1+0 4 Ukázat
KET/TPZZ Technická podpora zpracování zvuku 2+1+0 3 Ukázat
KET/VTP Výrobní a technologické procesy 3+1+0 4 Ukázat
KET/ZZDKZ Závěrečná zk. Diag. a kval. el. zařízení 0+0+0 0 Ukázat
KET/ZZMPM Závěrečná zk. Metody a prost. proc. měř. 0+0+0 0 Ukázat
KET/AK Akustika 2+1+0 3 Ukázat
KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 2 Ukázat
KET/BEP Bakalář v elektrotechnické praxi 2+1+0 3 Ukázat
KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 5 Ukázat
KET/DMAS Diagnostické metody a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSES Dielektrické systémy elektrických strojů 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSKE2 Diplomový seminář - KE2 0+3+0 3 Ukázat
KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí 3+1+0 4 Ukázat
KET/EMAT Elektrotechnické materiály 3+2+0 5 Ukázat
KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 5 Ukázat
KET/EM1 Elektrická měření 1 1+2+0 3 Ukázat
KET/ETM Elektrotechnické materiály 3+1+0 4 Ukázat
KET/CHH Chvění a hluk 2+2+0 4 Ukázat
KET/INA Interní audit 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITE1 Inovativní technologie v elektrotech. 1 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITE2 Inovativní technologie v elektrotech. 2 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 4 Ukázat
KET/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KET/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KET/LMT Lékařská měřicí technika 3+2+0 5 Ukázat
KET/MET Metrologie 3+1+0 4 Ukázat
KET/MSE Materiály v silnoproudé elektrotechnice 2+2+0 4 Ukázat
KET/MSTP Modelování a simulace technolog. procesů 3+2+0 5 Ukázat
KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 4 Ukázat
KET/NAE Navrhování elektronických systémů 2+1+0 3 Ukázat
KET/OPX1 Odborná praxe 1 0+2+0 2 Ukázat
KET/PDR Průmyslový design a reklama 2+1+0 3 Ukázat
KET/PELZ Projektování elektronických zařízení 1+2+0 4 Ukázat
KET/POET Podnikání v elektrotechnice 2+1+0 3 Ukázat
KET/POET2 Podnikání v elektrotechnice 2 3+1+0 5 Ukázat
KET/PREP Provoz elektrotechnických podniků 3+1+0 4 Ukázat
KET/PRS Případové studie 0+2+0 3 Ukázat
KET/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 4 Ukázat
KET/SBET Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SBKOE Komerční elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KET/SNDM Elektrická zařízení a jejich diagnostika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNDT Deteriorace systémů el. zařízení 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEAI Elektrotechnika a informatika K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEAT Elektronika a telekomunikace K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEEK Elektroenergetika K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEPE Elektromechanika a průmysl.elektronika K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNKE Komerční elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNOE Obecná elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNSE Stavba a technologie elektrických strojů 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNTM Technologie a měření K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SPS Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 5 Ukázat
KET/SWZ Software pro zpracování zvuku 0+2+0 2 Ukázat
KET/TASE Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 3 Ukázat
KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 4 Ukázat
KET/TME Teorie měření a experimentů 2+2+0 4 Ukázat
KET/TPZZ Technická podpora zpracování zvuku 2+1+0 3 Ukázat
KET/ZMA Základy měření 3+3+0 6 Ukázat
KET/ZNEX Znalectví a expertizy 2+0+0 2 Ukázat
KET/ZPI Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 3 Ukázat
KET/ZSKOE Závěrečný seminář z KOE 0+0+2 3 Ukázat
KET/ZZDKZ Závěrečná zk. Diag. a kval. el. zařízení 0+0+0 0 Ukázat
KET/ZZMPM Závěrečná zk. Metody a prost. proc. měř. 0+0+0 0 Ukázat
KEV/ATE1 Automatizační technika v el.pohonech 1 1+2+0 3 Ukázat
KEV/DSPE1 Diplomový seminář PE 1 0+0+3 3 Ukázat
KEV/EMCH Elektromechanika 2+2+0 4 Ukázat
KEV/MES Modelování elektrických strojů 3+2+0 5 Ukázat
KEV/MPE Mikrokontroléry v průmyslové elektronice 1+2+0 4 Ukázat
KEV/MPS Modelování polí v elektrických strojích 0+2+0 3 Ukázat
KEV/MRP Mikroprocesorové řízení pohonů 2+2+0 5 Ukázat
KEV/MZZ Měření a zkoušení el. zařízení 3+2+0 5 Ukázat
KEV/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KEV/OPX2 Odborná praxe 2 0+2+0 2 Ukázat
KEV/PEM Průmyslová elektronika a mechatronika 2+2+0 5 Ukázat
KEV/PEP Projektování elektrických pohonů 3+2+0 5 Ukázat
KEV/PEZ Projektování elektrotechnických zařízení 2+2+0 5 Ukázat
KEV/PPK Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 5 Ukázat
KEV/PVE Pohony a výkonová elektronika 2+2+0 5 Ukázat
KEV/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KEV/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KEV/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KEV/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KEV/RRV Řizení a regulace vozidel 2+2+0 4 Ukázat
KEV/RT Regulační technika 2+1+0 3 Ukázat
KEV/SES1 Stavba elektrických strojů 1 3+2+0 6 Ukázat
KEV/SES2 Stavba elektrických strojů 2 3+2+0 6 Ukázat
KEV/SIM Simulace elektron. a mechatron. systémů 0+0+2 2 Ukázat
KEV/SMS Seminář a měření z elektrických strojů 0+2+0 3 Ukázat
KEV/SOV Spínací obvody výkonových součástek 2+2+0 4 Ukázat
KEV/SRT Seminář z regulační techniky 0+0+2 2 Ukázat
KEV/SVE Seminář z výkonové elektroniky 0+0+2 2 Ukázat
KEV/TD Technická dokumentace 2+2+0 3 Ukázat
KEV/TES1 Teorie elektrických strojů 1 3+2+0 6 Ukázat
KEV/TES2 Teorie elektrických strojů 2 2+2+0 5 Ukázat
KEV/TRP Trakční pohony 3+2+0 6 Ukázat
KEV/VE Výkonová elektronika 2+2+0 4 Ukázat
KEV/VEP Vybrané statě z el. pohonů 3+2+0 5 Ukázat
KEV/VES Výkonová elektronika - vybrané statě 3+2+0 5 Ukázat
KEV/VPES Vybrané partie z elektrických strojů 2+2+0 5 Ukázat
KEV/ZDI Základy dopravního inženýrství 2+1+0 3 Ukázat
KEV/ZEI Základy elektroinženýrství 2+0+0 2 Ukázat
KEV/ARP Automatická regulace pohonů 3+2+0 5 Ukázat
KEV/ATE2 Automatizační technika v el.pohonech 2 1+2+0 3 Ukázat
KEV/DIP Diagnostika a spolehlivost pohonných sys 2+2+0 5 Ukázat
KEV/DSPE2 Diplomový seminář PE 2 0+0+3 3 Ukázat
KEV/ENP Elektrotechnické normy a předpisy 2+0+0 2 Ukázat
KEV/EP Elektrické pohony 2+2+0 4 Ukázat
KEV/ES Elektrické stroje 2+2+0 5 Ukázat
KEV/ETR Elektrická trakce 3+2+0 5 Ukázat
KEV/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KEV/KPE Konstrukční prvky elektrických strojů 2+2+0 5 Ukázat
KEV/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KEV/MRP2 Mikroprocesorové řízení pohonů 2 2+3+0 6 Ukázat
KEV/NFR Nízkofrekvenční rušení 3+1+0 4 Ukázat
KEV/OPX1 Odborná praxe 1 0+2+0 2 Ukázat
KEV/PEM Průmyslová elektronika a mechatronika 2+2+0 5 Ukázat
KEV/PPK Počítačová podpora konstrukč. prací 2+2+0 5 Ukázat
KEV/PRSE Programování v SE 2+2+0 4 Ukázat
KEV/PSE Přehled silnoproudé eltech. 3+1+0 4 Ukázat
KEV/PSSE Perspektivní směry v SE 3+1+0 4 Ukázat
KEV/PVM Projektování výkonových měničů 2+2+0 4 Ukázat
KEV/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KEV/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KEV/RT Regulační technika 2+1+0 3 Ukázat
KEV/SARP Seminář z regulace pohonů 0+0+2 2 Ukázat
KEV/SBAEL Aplikovaná elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SBEAE Elektrotechnika a elektronika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SBEPE Elektromechanika, pohony a energetika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SBET Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SBOEA Obecná elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SBOET Obecná elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SEP Seminář z elektických pohonů 0+0+2 2 Ukázat
KEV/SES2 Stavba elektrických strojů 2 3+2+0 6 Ukázat
KEV/SIM Simulace elektron. a mechatron. systémů 0+0+2 2 Ukázat
KEV/SNEMS Elektromechanické systémy 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SNEPP Elektrické pohony P 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SNEPS Elektrické pohony S 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SNET Elektrická trakce 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SNVE Výkonová elektronika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SNVET Výkonová elektronika 0+0+0 0 Ukázat
KEV/SVE Seminář z výkonové elektroniky 0+0+2 2 Ukázat
KEV/TD Technická dokumentace 2+2+0 3 Ukázat
KEV/ZSAEL Závěrečný seminář z AEL 0+0+2 3 Ukázat
KEV/ZSELE Závěrečný seminář z ELE 0+0+2 3 Ukázat
KEV/ZSELT Závěrečný seminář z ELT 0+0+2 3 Ukázat
KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice 1+2+0 3 Ukázat
KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 2 Ukázat
KTE/EDEE Elektrodynamika pro EE 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ECH2 Elektrochemie 2 2+2+0 4 Ukázat
KTE/EV Elektromagnetické vlny 2+2+0 5 Ukázat
KTE/IT Informační technologie 2+2+0 5 Ukázat
KTE/MEL Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 3 Ukázat
KTE/MMEM Matematické modely v elektromagnetismu 2+2+0 5 Ukázat
KTE/MVFT Modelování ve vysokofrekvenční technice 2+1+0 3 Ukázat
KTE/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci 1+2+0 3 Ukázat
KTE/PMPS Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 3 Ukázat
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice 3+2+0 6 Ukázat
KTE/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TEA Teoretická elektrotechnika - AV 3+2+0 5 Ukázat
KTE/TEVS Teoretická elektrotechnika-vybrané statě 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TEVSK Vybrané statě-Teoretická elektrotechnika 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TE1 Teoretická elektrotechnika 1 4+2+0 7 Ukázat
KTE/UE Úvod do elektrotechniky 2+2+0 5 Ukázat
KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. 2+2+0 4 Ukázat
KTE/USE Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 2 Ukázat
KTE/VEZ Vývoj elektrotechnických zařízení 0+2+0 2 Ukázat
KTE/YTE2 Teoretická elektrotechnika 2 2+2+0 4 Ukázat
KTE/ZPE Základy programování pro elektrotechniku 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ZZMEL Závěrečná zk. Modelování v elektronice 0+0+0 0 Ukázat
KTE/ATE Aplikace teoretické elektrotechniky 2+2+0 4 Ukázat
KTE/E Elektrotechnika 2+2+0 4 Ukázat
KTE/EDD Elektrodynamika pro diagnostiku a design 2+2+0 5 Ukázat
KTE/EDPE Elektrodynamika pro PE 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ECH Elektrochemie 1+1+0 2 Ukázat
KTE/IT Informační technologie 2+2+0 5 Ukázat
KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KTE/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KTE/OLE Optimalizace v elektrotechnice 2+2+0 5 Ukázat
KTE/PNZ Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 3 Ukázat
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice 3+2+0 6 Ukázat
KTE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 2 Ukázat
KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 2 Ukázat
KTE/TAM Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KTE/TEMP Teorie elektromagnetického pole 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TE2 Teoretická elektrotechnika 2 3+2+0 6 Ukázat
KTE/TE2K Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE 2+1+0 4 Ukázat
KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. 2+2+0 4 Ukázat
KTE/VEZ Vývoj elektrotechnických zařízení 0+2+0 2 Ukázat
KTE/YTE1 Teoretická elektrotechnika 1 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ZPE Základy programování pro elektrotechniku 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ZSTE Závěrečný seminář z teor. elektrotech. 0+0+2 3 Ukázat
KTE/ZZMEL Závěrečná zk. Modelování v elektronice 0+0+0 0 Ukázat
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz