Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KAE - Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

Zajišťované předměty
Zkratka Název Rozsah Kredity Podrobnosti
KAE/AES Analogové elektronické systémy 2+2+0 5 Ukázat
KAE/AESR Analogové elektronické systémy R 3+2+0 6 Ukázat
KAE/ANF Aplikace neuro a fuzzy logiky 2+2+0 5 Ukázat
KAE/ASE Aplikovaný software pro elektroniku 2+2+0 4 Ukázat
KAE/BES Bezpečné elektronické systémy 2+2+0 4 Ukázat
KAE/CAE CAD elektronických systémů 2+1+0 3 Ukázat
KAE/CES Číslicové elektronické systémy 2+2+0 5 Ukázat
KAE/CESR Číslicové elektronické systémy R 3+2+0 6 Ukázat
KAE/CZS Číslicové zpracování signálů 3+2+0 6 Ukázat
KAE/DAE Diagnostika automobilové elektroniky 3+2+0 5 Ukázat
KAE/DSDE1 Diplomový seminář DE 1 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSEI1 Diplomový seminář EI 1 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSTM1 Diplomový seminář TM 1 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DZS Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys. 3+2+0 5 Ukázat
KAE/ELN Elektronika 3+2+0 6 Ukázat
KAE/ELS Elektronické systémy 3+2+0 5 Ukázat
KAE/EMK Elektromagnetická kompatibilita 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ESBL Elektron. systémy pro bezpilotní létání 3+1+0 5 Ukázat
KAE/KS1 Komunikační sítě 1 1+1+0 2 Ukázat
KAE/KS3 Komunikační sítě 3 1+1+0 2 Ukázat
KAE/LE Lékařská elektronika 3+2+0 6 Ukázat
KAE/MINA Mikrokontroléry v náročných aplikacích 2+2+0 5 Ukázat
KAE/NIO Návrh integrovaných obvodů 0+2+0 3 Ukázat
KAE/NSA Napájecí a nabíjecí systémy automobilů 2+2+0 4 Ukázat
KAE/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KAE/OPX2 Odborná praxe 2 0+2+0 2 Ukázat
KAE/PI Přenos informací 2+2+0 4 Ukázat
KAE/PLO Programovatelné logické obvody 2+2+0 4 Ukázat
KAE/PPES Programování pro embedded systémy 1+3+0 4 Ukázat
KAE/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KAE/RAD Radiotechnika 3+2+0 6 Ukázat
KAE/RAS Radioelektronické systémy 2+2+0 4 Ukázat
KAE/RKM Radioelektronické konstrukce a měření 1+2+0 3 Ukázat
KAE/RUP Radiové určování polohy 0+0+1 1 Ukázat
KAE/SEL Seminář z elektroniky 0+2+0 2 Ukázat
KAE/SVST Soubor vyzvaných seminářů z TM 0+0+3 3 Ukázat
KAE/SYS1 Syntéza elektronických systémů 1 3+2+0 5 Ukázat
KAE/TRM Televizní, rádiové a multimed. systémy 2+1+0 3 Ukázat
KAE/TT Telekomunikační technika 2+2+0 4 Ukázat
KAE/TVR Televizní a rozhlasová technika 1+2+0 3 Ukázat
KAE/TZD Telekomunikace v železniční dopravě 2+2+0 4 Ukázat
KAE/UPAE Úvodní praktika aplikované elektroniky 1+1+0 3 Ukázat
KAE/UPR Užití počítačů v řízení 3+2+0 5 Ukázat
KAE/URD Úvod do řízení dopravy 2+0+0 2 Ukázat
KAE/UST Úvod do sdělovací techniky 2+1+0 3 Ukázat
KAE/VPP1 Vývojové práce na projektech 1 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP2 Vývojové práce na projektech 2 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP3 Vývojové práce na projektech 3 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP4 Vývojové práce na projektech 4 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP5 Vývojové práce na projektech 5 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP6 Vývojové práce na projektech 6 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP7 Vývojové práce na projektech 7 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP8 Vývojové práce na projektech 8 0+2+0 2 Ukázat
KAE/ZST Základy sdělovací techniky 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ZTD2 Zabezpečovací technika v žel. dopravě 2 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ZVT Zvuková technika 1+2+0 3 Ukázat
KAE/ZZO Zpracování zvuku a obrazu 2+1+0 3 Ukázat
KAE/ACZS Aplikace číslicového zpracování signálů 2+2+0 3 Ukázat
KAE/AESR Analogové elektronické systémy R 3+2+0 6 Ukázat
KAE/ANT Antény 2+2+0 4 Ukázat
KAE/AVT Audiovizuální technika 2+1+0 3 Ukázat
KAE/CESA Číslicové elektronické systémy pro FAV 4+3+0 7 Ukázat
KAE/DOK Detekční a opravné kódování,implementace 2+2+0 4 Ukázat
KAE/DSDE2 Diplomový seminář DE 2 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSEI2 Diplomový seminář EI 2 0+0+3 3 Ukázat
KAE/DSTM2 Diplomový seminář TM 2 0+0+3 3 Ukázat
KAE/ELS Elektronické systémy 3+2+0 5 Ukázat
KAE/ENZ Elektronické napájecí zdroje 2+2+0 4 Ukázat
KAE/ESBL Elektron. systémy pro bezpilotní létání 3+1+0 5 Ukázat
KAE/EZO Elektronika ve zpracování obrazu 2+2+0 4 Ukázat
KAE/FZEI Forenzní zkoumání v elektr. a informat. 2+0+1 4 Ukázat
KAE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KAE/KS2 Komunikační sítě 2 1+1+0 2 Ukázat
KAE/KS4 Komunikační sítě 4 1+1+0 2 Ukázat
KAE/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KAE/MPP Mikroprocesory a počítače 2+2+0 4 Ukázat
KAE/NIO Návrh integrovaných obvodů 0+2+0 3 Ukázat
KAE/NKS Navig. a komunik. syst. v doprav. prostř 2+2+0 4 Ukázat
KAE/OK Optické komunikace 2+1+0 3 Ukázat
KAE/OPX1 Odborná praxe 1 0+2+0 2 Ukázat
KAE/PEL Programování v elektronice 2+2+0 4 Ukázat
KAE/PSR Principy syntézy elektron.řídících syst. 2+2+0 4 Ukázat
KAE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KAE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KAE/RIS Řídící a informační sběrnice 3+2+0 5 Ukázat
KAE/SAC Senzory a akční členy 2+2+0 5 Ukázat
KAE/SAS Signály a soustavy 2+2+0 4 Ukázat
KAE/SBET Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SBETK Elektronika a telekomunikace 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNAES Automobilové elektronické systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNEK Elektronické komunikace 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNESA Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNESD Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNESE Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNEST Elektronické součástky a systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNMS Multimediální systémy 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNPPE Počítače a programování v elektronice 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNPZS Přenos a zpracování signálu 0+0+0 0 Ukázat
KAE/SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě 0+0+0 0 Ukázat
KAE/STS Seminář z techniky senzorů 0+0+2 2 Ukázat
KAE/SVSE Soubor vyzvaných seminářů z EI 0+0+3 3 Ukázat
KAE/SYS2 Syntéza elektronických systémů 2 2+2+0 5 Ukázat
KAE/TK Telekomunikace 3+1+0 5 Ukázat
KAE/TS Telekomunikační systémy 3+1+0 5 Ukázat
KAE/UET Úvod do elektroniky 2+2+0 4 Ukázat
KAE/UST Úvod do sdělovací techniky 2+1+0 3 Ukázat
KAE/VPP1 Vývojové práce na projektech 1 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP2 Vývojové práce na projektech 2 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP3 Vývojové práce na projektech 3 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP4 Vývojové práce na projektech 4 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP5 Vývojové práce na projektech 5 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP6 Vývojové práce na projektech 6 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP7 Vývojové práce na projektech 7 0+2+0 2 Ukázat
KAE/VPP8 Vývojové práce na projektech 8 0+2+0 2 Ukázat
KAE/ZEK Základy elektroniky 2+2+0 5 Ukázat
KAE/ZSEAT Závěrečný seminář z EAT 0+0+2 3 Ukázat
KAE/ZTD1 Zabezpečovací technika v žel. dopravě 1 3+2+0 5 Ukázat
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz