Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KEE - Katedra elektroenergetiky a ekologie

Zajišťované předměty
Zkratka Název Rozsah Kredity Podrobnosti
KEE/BIE Bioenergetika 2+1+0 3 Ukázat
KEE/BPRE Bezpečnost práce v elektrotechnice 1+0+0 1 Ukázat
KEE/DEP Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 4 Ukázat
KEE/DSAE1 Dipl. seminář AE 1 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSEE1 Dipl. seminář EE 1 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSTE1 Diplomový sem. z tech. ekologie 1 0+3+0 3 Ukázat
KEE/EE2 Elektroenergetika 2 2+2+0 5 Ukázat
KEE/EFB Energeticky efektivní budovy 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EKO1 Ekologie 1 2+1+0 4 Ukázat
KEE/EKV Elektrotechnická kvalifikace 2+0+0 2 Ukázat
KEE/ELS Elektrické stanice a vedení 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ENG1 Úvod do studia inženýrství 2+1+0 2 Ukázat
KEE/EPRE Elektrické přístroje v EE 2+2+0 5 Ukázat
KEE/EPR3 Elektrické přístroje 3 2+2+0 5 Ukázat
KEE/ES Elektrické světlo 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ESV Elektrické světlo 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ESZS Energ. stroje, zařízeni a systémy 3+2+0 6 Ukázat
KEE/ETEE Ekologie a nové technologie v EE 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ETP Elektrotepelná prům. zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ETS El. teplo ve strojírenství 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EZ Technické zařízení budov EZ 2+1+0 3 Ukázat
KEE/E1 Elektrárny I 3+2+0 6 Ukázat
KEE/JB Jaderná bezpečnost 2+0+0 3 Ukázat
KEE/JE Jaderné elektrárny 2+0+0 3 Ukázat
KEE/K Klimatologie 3+2+0 5 Ukázat
KEE/LDOT1 Osvětlovací technika 1 2+1+0 3 Ukázat
KEE/MJEE Metrologie v jaderné elektroenergetice 2+2+0 5 Ukázat
KEE/MOŽP Management ochrany životního prostředí 2+1+0 3 Ukázat
KEE/MPP Měření parametrů prostředí 1+2+0 3 Ukázat
KEE/MR Měření regulace a řízení ES 2+2+0 4 Ukázat
KEE/MS Modelování elektrických sítí 2+2+0 4 Ukázat
KEE/OEK Obnovení eltech. kvalifikace 1+0+0 1 Ukázat
KEE/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KEE/OZS Ochrany a zabezpečovací systémy 2+2+0 4 Ukázat
KEE/OŽP Ochrana životního prostředí 2+0+0 2 Ukázat
KEE/PE Průmyslová energetika 2+2+0 4 Ukázat
KEE/PEJE Provoz elekt. části jaderných elektráren 2+2+0 4 Ukázat
KEE/PIR Projekt. instalací a el. rozvodů 2+2+0 5 Ukázat
KEE/PJS Přech. jevy v el. soustavách 2+2+0 4 Ukázat
KEE/POE Počítače v energetice 2+1+0 3 Ukázat
KEE/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KEE/SVP Soubor vybraných přednášek z EE 1+0+0 1 Ukázat
KEE/SZ Silnoproudá zařízení 1+2+0 3 Ukázat
KEE/TOH Technologie odpadového hospodářství 3+1+0 5 Ukázat
KEE/TOO Technika ochrany ovzduší 2+2+0 5 Ukázat
KEE/TPR Teorie přenosu a rozvodu el. energie 3+2+0 5 Ukázat
KEE/TVN Technika vysokého napětí 2+2+0 4 Ukázat
KEE/TZB2 Technická zařízení budov 2 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ZBP Základy bezpečnosti práce 1+0+0 1 Ukázat
KEE/ZEN Základy elektroenergetiky 3+0+1 4 Ukázat
KEE/ZETP Základy elektrotepelných procesů 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZJE Základy jaderné elektroenergetiky 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZTJ Základy techniky jaderných reaktorů 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZVE Zdroje a výroba elektrické energie 2+1+0 3 Ukázat
KEE/DEP Diagnostika v elektroenergetice 3+1+0 4 Ukázat
KEE/DSAE2 Dipl. seminář AE 2 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSEE2 Dipl. seminář EE 2 0+3+0 3 Ukázat
KEE/DSTE2 Diplomový sem. z tech. ekologie 2 0+3+0 3 Ukázat
KEE/EEN Ekonomika v energetice 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EE1 Elektroenergetika 1 3+1+0 4 Ukázat
KEE/EKO2 Ekologie 2 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EMC Elektromagnetická kompatibilita zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EPRS Elektrické přístroje v SE 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EPR1 Elektrické přístroje 1 2+1+0 3 Ukázat
KEE/EPR2 Elektrické přístroje 2 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ESV Elektrické světlo 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ETPR Elektrotepelné procesy 2+2+0 4 Ukázat
KEE/EŽP Ekonomika životního prostředí 2+1+0 3 Ukázat
KEE/E2 Elektrárny II 3+2+0 5 Ukázat
KEE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KEE/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KEE/LDOT2 Osvětlovací technika 2 2+1+0 3 Ukázat
KEE/MMEE Management a mark. v EE 2+2+0 4 Ukázat
KEE/MR Měření regulace a řízení ES 2+2+0 4 Ukázat
KEE/OSV Osvětlení 1+1+0 2 Ukázat
KEE/PEC Projektování energetických celků 3+2+0 6 Ukázat
KEE/PEE Přehled elektroenergetiky 3+1+0 4 Ukázat
KEE/PEJE Provoz elekt. části jaderných elektráren 2+2+0 4 Ukázat
KEE/POE Počítače v energetice 2+1+0 3 Ukázat
KEE/POŽ Projektování s ohledem na ŽP 1+1+0 2 Ukázat
KEE/PPJE Provozní praxe na jaderné elektrárně 0+2+0 4 Ukázat
KEE/PRAX Odborná praxe 0+3+0 4 Ukázat
KEE/PREB Projekt energeticky efektivní budovy 0+2+0 2 Ukázat
KEE/PTZ Pevná trakční zařízení 2+1+0 3 Ukázat
KEE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KEE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KEE/RS Rozvody a sítě nn 3+2+0 6 Ukázat
KEE/RZ Rozvodná zařízení v ES 2+2+0 4 Ukázat
KEE/SBET Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SBTEK Technická ekologie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SES Spolehlivost energ. systémů 2+2+0 4 Ukázat
KEE/SNEAE Elektrotechnika a energetika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNEEA Elektroenergetika A 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNELT Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNETS Elektronika a telekomunikační systémy 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNJEE Jaderná elektroenergetika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNMAD Měření a diagnostika 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNREE Rozvod elektrické energie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNTE Technická ekologie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNUEE Užití elektrické energie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SNVEE Výroba elektrické energie 0+0+0 0 Ukázat
KEE/SOES Solární elektroenergetické systémy 2+1+0 3 Ukázat
KEE/SVP Soubor vybraných přednášek z EE 1+0+0 1 Ukázat
KEE/SVT Světelná technika 2+1+0 3 Ukázat
KEE/TOV Technika ochrany vod 2+1+0 3 Ukázat
KEE/TTS Teplárenství a tep. sítě 2+2+0 4 Ukázat
KEE/VEN Vodní elektrárny, nekonv. zdroje 2+2+0 4 Ukázat
KEE/ZEN Základy elektroenergetiky 3+0+1 4 Ukázat
KEE/ZP Zdrav.probl.živ.prostředí 2+1+0 3 Ukázat
KEE/ZSTEK Závěrečný seminář z TEK 0+0+2 3 Ukázat
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz