Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KET - Katedra technologií a měření

Zajišťované předměty
Zkratka Název Rozsah Kredity Podrobnosti
KET/AED Akustika v dopravních prostředcích 2+2+0 4 Ukázat
KET/AK Akustika 2+1+0 3 Ukázat
KET/BEP Bakalář v elektrotechnické praxi 2+1+0 3 Ukázat
KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 5 Ukázat
KET/DMAS Diagnostické metody a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSES Dielektrické systémy elektrických strojů 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSKE1 Diplomový seminář - KE1 0+3+0 3 Ukázat
KET/EM Elektrická měření 2+2+0 5 Ukázat
KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí 3+1+0 4 Ukázat
KET/EMAT Elektrotechnické materiály 3+2+0 5 Ukázat
KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 5 Ukázat
KET/EM2 Elektrická měření 2 2+2+0 5 Ukázat
KET/ESCA Elektronické součástky pro FAV 4+2+0 6 Ukázat
KET/ETM Elektrotechnické materiály 3+1+0 4 Ukázat
KET/FE Fyzikální elektronika 2+2+0 4 Ukázat
KET/INA Interní audit 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 4 Ukázat
KET/KOPO Komunikace v průmyslové organizaci 2+2+0 4 Ukázat
KET/KPZK Komplexní přístup zajišťování kvality 3+1+0 4 Ukázat
KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. 3+2+0 5 Ukázat
KET/MATA Materiály a technologie pro auto.elektr. 3+2+0 5 Ukázat
KET/MEL Molekulární elektronika 2+1+0 4 Ukázat
KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí 2+2+0 5 Ukázat
KET/MNV Měření neelektrických veličin 2+2+0 4 Ukázat
KET/MZD Metody záznamu deteriorace el. zařízení 3+2+0 5 Ukázat
KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 4 Ukázat
KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 2+1+0 3 Ukázat
KET/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KET/OPX2 Odborná praxe 2 0+2+0 2 Ukázat
KET/POET1 Podnikání v elektrotechnice 1 2+1+0 3 Ukázat
KET/PREP Provoz elektrotechnických podniků 3+1+0 4 Ukázat
KET/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KET/RIP Řízení procesů v elektrotechnice 3+1+0 4 Ukázat
KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 4 Ukázat
KET/SDM Speciální diagnostické metody 3+2+0 5 Ukázat
KET/TEL Technologie elektroniky 2+1+0 3 Ukázat
KET/TIOT Technologie pro internet věcí 0+0+2 3 Ukázat
KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 4 Ukázat
KET/TMD Teorie metod diagnostiky materiálů 2+1+0 4 Ukázat
KET/TPZZ Technická podpora zpracování zvuku 2+1+0 3 Ukázat
KET/VTP Výrobní a technologické procesy 3+1+0 4 Ukázat
KET/ZZDKZ Závěrečná zk. Diag. a kval. el. zařízení 0+0+0 0 Ukázat
KET/ZZMPM Závěrečná zk. Metody a prost. proc. měř. 0+0+0 0 Ukázat
KET/AK Akustika 2+1+0 3 Ukázat
KET/APPR Autorské a průmyslové právo 2+0+0 2 Ukázat
KET/BEP Bakalář v elektrotechnické praxi 2+1+0 3 Ukázat
KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení 3+1+0 5 Ukázat
KET/DMAS Diagnostické metody a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DPS Dielektrické prvky a systémy 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSES Dielektrické systémy elektrických strojů 3+1+0 5 Ukázat
KET/DSKE2 Diplomový seminář - KE2 0+3+0 3 Ukázat
KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí 3+1+0 4 Ukázat
KET/EMAT Elektrotechnické materiály 3+2+0 5 Ukázat
KET/EMS Elektronické měřicí systémy 2+2+0 5 Ukázat
KET/EM1 Elektrická měření 1 1+2+0 3 Ukázat
KET/ETM Elektrotechnické materiály 3+1+0 4 Ukázat
KET/CHH Chvění a hluk 2+2+0 4 Ukázat
KET/INA Interní audit 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITE1 Inovativní technologie v elektrotech. 1 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITE2 Inovativní technologie v elektrotech. 2 2+1+0 3 Ukázat
KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů 3+1+0 4 Ukázat
KET/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KET/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KET/LMT Lékařská měřicí technika 3+2+0 5 Ukázat
KET/MET Metrologie 3+1+0 4 Ukázat
KET/MSE Materiály v silnoproudé elektrotechnice 2+2+0 4 Ukázat
KET/MSTP Modelování a simulace technolog. procesů 3+2+0 5 Ukázat
KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení 2+1+0 4 Ukázat
KET/NAE Navrhování elektronických systémů 2+1+0 3 Ukázat
KET/OPX1 Odborná praxe 1 0+2+0 2 Ukázat
KET/PDR Průmyslový design a reklama 2+1+0 3 Ukázat
KET/PELZ Projektování elektronických zařízení 1+2+0 4 Ukázat
KET/POET Podnikání v elektrotechnice 2+1+0 3 Ukázat
KET/POET2 Podnikání v elektrotechnice 2 3+1+0 5 Ukázat
KET/PREP Provoz elektrotechnických podniků 3+1+0 4 Ukázat
KET/PRS Případové studie 0+2+0 3 Ukázat
KET/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KET/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika 2+2+0 4 Ukázat
KET/SBET Elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SBKOE Komerční elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KET/SNDM Elektrická zařízení a jejich diagnostika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNDT Deteriorace systémů el. zařízení 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEAI Elektrotechnika a informatika K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEAT Elektronika a telekomunikace K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEEK Elektroenergetika K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNEPE Elektromechanika a průmysl.elektronika K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNKE Komerční elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNOE Obecná elektrotechnika 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNSE Stavba a technologie elektrických strojů 0+0+0 0 Ukázat
KET/SNTM Technologie a měření K 0+0+0 0 Ukázat
KET/SPS Speciální součástky pro elektroniku 2+2+0 5 Ukázat
KET/SWZ Software pro zpracování zvuku 0+2+0 2 Ukázat
KET/TASE Tržní aspekty segmentu elektrotechnika 2+1+0 3 Ukázat
KET/TLP Technologické procesy 3+1+0 4 Ukázat
KET/TME Teorie měření a experimentů 2+2+0 4 Ukázat
KET/TPZZ Technická podpora zpracování zvuku 2+1+0 3 Ukázat
KET/ZMA Základy měření 3+3+0 6 Ukázat
KET/ZNEX Znalectví a expertizy 2+0+0 2 Ukázat
KET/ZPI Zabezpečení podnikových informací 2+1+0 3 Ukázat
KET/ZSKOE Závěrečný seminář z KOE 0+0+2 3 Ukázat
KET/ZZDKZ Závěrečná zk. Diag. a kval. el. zařízení 0+0+0 0 Ukázat
KET/ZZMPM Závěrečná zk. Metody a prost. proc. měř. 0+0+0 0 Ukázat
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz