Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KTE - Katedra teoretické elektrotechniky

Zajišťované předměty
Zkratka Název Rozsah Kredity Podrobnosti
KTE/APE Aplikace počítačů v elektrotechnice 1+2+0 3 Ukázat
KTE/DET Dějiny elektrotechniky 2+0+0 2 Ukázat
KTE/EDEE Elektrodynamika pro EE 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ECH2 Elektrochemie 2 2+2+0 4 Ukázat
KTE/EV Elektromagnetické vlny 2+2+0 5 Ukázat
KTE/IT Informační technologie 2+2+0 5 Ukázat
KTE/MEL Modelování a simulace v elektrotechnice 0+2+0 3 Ukázat
KTE/MMEM Matematické modely v elektromagnetismu 2+2+0 5 Ukázat
KTE/MVFT Modelování ve vysokofrekvenční technice 2+1+0 3 Ukázat
KTE/OPA Odborné prezentace v angličtině 0+0+1 2 Ukázat
KTE/PED Prostředky pro elektrotech. dokumentaci 1+2+0 3 Ukázat
KTE/PMPS Počítačové modelování průmysl. systémů 1+2+0 3 Ukázat
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice 3+2+0 6 Ukázat
KTE/QSP1 Semestrální projekt 1 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP4 Semestrální projekt 4 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KTE/SPE Spotřební elektrotech. a elektronika 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TEA Teoretická elektrotechnika - AV 3+2+0 5 Ukázat
KTE/TEVS Teoretická elektrotechnika-vybrané statě 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TEVSK Vybrané statě-Teoretická elektrotechnika 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TE1 Teoretická elektrotechnika 1 4+2+0 7 Ukázat
KTE/UE Úvod do elektrotechniky 2+2+0 5 Ukázat
KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. 2+2+0 4 Ukázat
KTE/USE Úvod do studia elektrotechniky 0+2+0 2 Ukázat
KTE/VEZ Vývoj elektrotechnických zařízení 0+2+0 2 Ukázat
KTE/YTE2 Teoretická elektrotechnika 2 2+2+0 4 Ukázat
KTE/ZPE Základy programování pro elektrotechniku 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ZZMEL Závěrečná zk. Modelování v elektronice 0+0+0 0 Ukázat
KTE/ATE Aplikace teoretické elektrotechniky 2+2+0 4 Ukázat
KTE/E Elektrotechnika 2+2+0 4 Ukázat
KTE/EDD Elektrodynamika pro diagnostiku a design 2+2+0 5 Ukázat
KTE/EDPE Elektrodynamika pro PE 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ECH Elektrochemie 1+1+0 2 Ukázat
KTE/IT Informační technologie 2+2+0 5 Ukázat
KTE/KDP Konzultace diplomové práce 0+0+0 12 Ukázat
KTE/KZP Konzultace závěrečného projektu 0+0+2 6 Ukázat
KTE/OLE Optimalizace v elektrotechnice 2+2+0 5 Ukázat
KTE/PNZ Počítačový návrh el. zařízení 1+2+0 3 Ukázat
KTE/PPEL Počítačová podpora v elektrotechnice 3+2+0 6 Ukázat
KTE/QSP2 Semestrální projekt 2 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP3 Semestrální projekt 3 8+0+0 5 Ukázat
KTE/QSP5 Semestrální projekt 5 8+0+0 5 Ukázat
KTE/SAEO Seminář z analýzy elektrických obvodů 1+0+1 2 Ukázat
KTE/STE Seminář z teoretické elektrotechniky 0+2+0 2 Ukázat
KTE/TAM Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2+2+0 4 Ukázat
KTE/TEMP Teorie elektromagnetického pole 2+2+0 5 Ukázat
KTE/TE2 Teoretická elektrotechnika 2 3+2+0 6 Ukázat
KTE/TE2K Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE 2+1+0 4 Ukázat
KTE/UPPK Užití profesionál.progr.v komer.eltech. 2+2+0 4 Ukázat
KTE/VEZ Vývoj elektrotechnických zařízení 0+2+0 2 Ukázat
KTE/YTE1 Teoretická elektrotechnika 1 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ZPE Základy programování pro elektrotechniku 2+2+0 5 Ukázat
KTE/ZSTE Závěrečný seminář z teor. elektrotech. 0+0+2 3 Ukázat
KTE/ZZMEL Závěrečná zk. Modelování v elektronice 0+0+0 0 Ukázat
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz