Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KAE/QSP4 - Semestrální projekt 4

Základní vlastnosti
Rozsah / Kredity 8+0+0 / 5
Zakončení Credit
Personální zabezpečení
Garant
Přednášející
'Ing. Václav Koucký
CSc.'
'Prof. Ing. Jiří Pinker
CSc.'
'Doc. Ing. Jiří Skála
Ph.D.'
Cvičící
Anotace - obsah předmětu
Uvést studenty do problematiky aplikace poznatků z různých předmětů. Seznámit studenty s prvky týmové práce.
Anotace - přehled látky
Pod vedením učitele vypracuje student, resp. skupina studentů, zadaný projekt odpovídající náplni jednoho nebo i více předmětů aktuálního semestru.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz