Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KAE/KDP - Konzultace diplomové práce

Základní vlastnosti
Rozsah / Kredity 0+0+0 / 12
Zakončení Credit
Personální zabezpečení
Garant
Přednášející
'Ing. Jiří Basl
Ph.D.'
'Ing. Jaroslav Fiřt
Ph.D.'
'Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev'
'Doc. Ing. Jiří Hammerbauer
Ph.D.'
'Ing. Petr Hloušek
Ph.D.'
'Ing. Radek Holota
Ph.D.'
'Doc. Ing. Karel Hruška
Ph.D.'
'Doc. Ing. Ivan Konečný
CSc.'
'Ing. Kamil Kosturik
Ph.D.'
'Ing. Václav Koucký
CSc.'
'Ing. Petr Krist
Ph.D.'
'Ing. Michal Kubík
Ph.D.'
'Ing. Jiří Lahoda
Ph.D.'
'Ing. Richard Linhart
Ph.D.'
'Doc. Ing. Jiří Masopust
CSc.'
'Ing. Vladimír Pavlíček
Ph.D.'
'Ing. Zuzana Petránková
Ph.D.'
'Prof. Ing. Jiří Pinker
CSc.'
'Doc. Ing. Martin Poupa
Ph.D.'
'Doc. Ing. Jiří Skála
Ph.D.'
'Ing. Jiří Stifter
Ph.D.'
'Prof. Ing. Milan Štork
CSc.'
'Ing. Oldřich Tureček
Ph.D.'
'Doc. Ing. Jaroslav Valenta
CSc.'
'Ing. Ivo Veřtát
Ph.D.'
'Ing. Petr Weissar
Ph.D.'
Cvičící
Anotace - obsah předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi odborné vedení a poradenskou pomoc při řešení konkrétních problémů zadaného diplomového projektu. Student si zapisuje předmět Konzultace diplomové práce té katedry, která je oficiálním pracovištěm vedoucího jeho zadané diplomové práce.
Anotace - přehled látky
Formou konzultací s vedoucím diplomové práce, popřípadě s konzultantem, student pracuje na zadaném diplomovém projektu.
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz