Logo-part-1
Navigace : FEL
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

KAE/UET - Úvod do elektroniky

Základní vlastnosti
Rozsah / Kredity 2+2+0 / 4
Zakončení Credit+Exam
Personální zabezpečení
Garant
Přednášející
'Doc. Ing. Jiří Skála
Ph.D.'
Cvičící
'Ing. Matouš Bartl'
'Ing. Karel Čermák'
'Ing. Luděk Elis'
'Ing. Pavel Fiala
Ph.D.'
'Ing. Petr Křibský'
'Ing. Zdeněk Kubík
Ph.D.'
'Ing. Jiří Poucha'
'Ing. Lukáš Pušman
Ph.D.'
'Doc. Ing. Jiří Skála
Ph.D.'
Anotace - obsah předmětu
Seznámit studenty se základními pojmy elektroniky. Objasnit funkci jednoduchých elektronických obvodů a jejich aplikaci. Vybavit studenty dobrou orientací v elektronice.
Anotace - přehled látky
Osnova přednášek:
1. Základní zapojení s polovodičovými prvky, usměrňovače
2. Tranzistorové zesilovače, vlastnosti, nastavení a stabilita prac.bodu
3. Vícestupňové a výkonové zesilovače
4. Zpětná vazba zesilovačů, tranzistorový spínač
5. Operační zesilovač, vlastnosti, napájení, korekce
6. Základní zapojení s operačními zesilovači I
7. Základní zapojení s operačními zesilovači II
8. Kombinační logické členy, vlastnosti, technologie
9. Logická funkce, připojování log. členů k zátěži, třístavové log. členy
10. Sekvenční log. členy, klopné obvody,
11. Čítače, registry, struktura mikropočítače
12. Převodníky A/D, D/A
13. Napájecí zdroje

Osnova cvičení:
1. Úvod, bezpečnost práce
2. Konstrukce a měření základních zapojení s polovodičovými prvky
3. Měření tranzistorového zesilovače
4. Měření tranzistorového zesilovače s JFET
5. Měření vlastností operačních zesilovačů I
6. Měření zapojení s operačními zesilovači II
7. Měření zapojení s operačními zesilovači III
8. Realizace logických funkcí
9. Měření vlastností logických obvodů
10. Měření z číslicové elektroniky (klopné obvody, čítače)
11. Měření na stabilizátoru napětí
12. Rezerva, doměření úloh
13. Zápočet
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 30.1.2012 Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz