Logo-part-1
Navigation : FEL >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Spolupráce se ZŠ a SŠ

ServerKEV - virtuální laboratoře
Na serveru katedry KEV jsou připraveny interaktivní ukázky elektrických pohonů:
  • Robotické rameno
  • Výtah řízený programovatelným logickým automatem
  • Řízení otáček asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče
 
JuniorFEL - léto na fakultě elektrotechnické
Počínaje rokem 2007 byla zahájena každoroční prázdninová univerzita pro děti JuniorFEL.
V posledním srpnovém týdnu je pro vás připraveno 5 dní plných nových a zajímavých zkušeností na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni.
Akce je určena pro žáky 6. – 8. tříd ZŠ nebo primy až tercie víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.
Během týdne se seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.
JuniorFEL logo
 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů - ZČU FEL a SOUEPL
Spolupráce Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni podporovaná ESF
Projekt MŠMT ČR
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0099
Počítačem plně podporovaná měřící učebna pro analogovou a digitální analýzu elektronických obvodů s podporou simulačního programu a následně navazující implementací do interaktivní formy výuky pomocí SMART BOARDU.
Termín realizace: 11/2006 – 6/2008
ESF logo SOUE logo ZCU logo
Document format
PDF Print
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 16.2.2009 Guarantee : Vicedean for Development Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz