Logo-part-1
Navigace : FEL > Našim studentům > Studijní plány
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Studijní plány - struktura studia v ak. roce 2018/2019

Zkratka KKOV Název Program Katedra
Bakalářské studijní obory
EAT 2612R019-0 Elektronika a telekomunikace EaI (Bc./3) KAE
ELE 2602R007-0 Elektrotechnika a energetika EaI (Bc./3) KEV
KOE 2602R010-0 Komerční elektrotechnika EaI (Bc./3) KET
TEK 3904R015-0 Technická ekologie EaI (Bc./3) KEE
AEL 2602R001-0 Aplikovaná elektrotechnika ApE (Bc./3) KEV
AELk 2602R001-1 Aplikovaná elektrotechnika ApE (Bc./3) KEV
Navazující magisterské studijní obory
DE 2612T065-0 Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika EaI (Mgr./2) KAE
EE 3907T001-0 Elektroenergetika EaI (Mgr./2) KEE
EI 2612T016-0 Elektronika a aplikovaná informatika EaI (Mgr./2) KAE
JE 3907T007 Jaderná elektroenergetika EaI (Mgr./2) KEE
KE 2602T010-0 Komerční elektrotechnika EaI (Mgr./2) KET
PE 2612T039-0 Průmyslová elektronika a elektromechanika EaI (Mgr./2) KEV
TE 3904T015-0 Technická ekologie EaI (Mgr./2) KEE
TM 2612T048-0 Telekomunikační a multimediální systémy EaI (Mgr./2) KAE
AEk 2602T001-1 Aplikovaná elektrotechnika ApE (Mgr./3) KEE
Postgraduální (doktorské) studijní obory
DEEN 3907V001 Elektroenergetika EaI (Dr./3) KEE
DELN 2612V015 Elektronika EaI (Dr./3) KAE
DELT 2602V006 Elektrotechnika EaI (Dr./3) KEV
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 12.10.2009 Garant : Proděkani Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz