Logo-part-1
Navigation : FEL > About Faculty > Bulletin Board >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Ostatní dokumenty

The most important / current files are  highlighted 
 Cena Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické v Plzni
Pozvánka - předání Křižíkovy ceny[735kB]  28.3.2012
pozvánka na 4.4.2012 - předání ceny prof. Ing. D. Mayerovi, DrSc.
Vyhlášení ceny[123kB]  10.10.2011
Průvodní dopis k vyhlášení ceny ze dne 7. 10. 2011
Statut Křižíkovy ceny[85kB]  10.10.2011
 
Příloha 1 - soška Elektra[177kB]  10.10.2011
 
Příloha 2 - formulář na návrh kandidáta[68kB]  10.10.2011
 
Příloha 2 - formulář na návrh kandidáta[33kB]  10.10.2011
 
 The Křižík Prize of Faculty of Electrical Engineering
[EN] The Křižík Prize Statute[69kB]  10.10.2011
 
[EN] Statuette Elektra[177kB]  10.10.2011
 
[EN] Nomination Form[72kB]  10.10.2011
 
[EN] Nomination Form[34kB]  10.10.2011
 
 Ostatní dokumenty
Document format
PDF Print
Links
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 16.2.2012 Guarantee : Secretary Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz