Logo-part-1
Navigation : FEL > About Faculty > Bulletin Board >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Studijní informace (včetně vyhl. std. proděkanů)

The most important / current files are  highlighted  , currently inactive items are  suppressed 
 2013/14 soubory pro akademický rok 2013/14
Informace o studiu 2013/14[6MB]  27.6.2013
elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2013/14
 2012/13 soubory pro akademický rok 2012/13
Omezení funkce studijního oddělení o prázdninách[3MB]  3.7.2013
 
Rozpis Bc. promocí 2012/13[9kB]  3.7.2013
 
Informace o studiu 2012/13[6MB]  1.2.2013
elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2012/13
 2011/12 soubory pro akademický rok 2011/12
Náhradní promoce FEL[102kB]  25.9.2012
Pozvánka na slavnostní promoci FEL
Studijní oddělení o prázdninách 2012[518kB]  3.7.2012
Rozpis služeb a úředních hodin po dobu letních prázdnin
Rozpis Bc. promocí 2012[27kB]  3.7.2012
 
Info - koleje na 2012/13[41kB]  2.4.2012
Informace k ubytování na kolejích pro ak. rok 2012/13
Angličtina pro začátečníky - APZ1 - zápis[28kB]  23.9.2011
 
Přeřazení z AEL3 na AT1[21kB]  22.9.2011
Seznam studentů, přeřazených na AT1 na základě výsledků rozřazovacích testů.
Výsledky rozřazovacího testu z AJ[26kB]  19.9.2011
 
Informace pro studenty posledních ročníků FEL[34kB]  5.10.2011
(Bc. i NMgr.)
Žádost o zařazení do pořadníku na ubytování[37kB]  24.8.2011
ve VŠ kolejích v Plzni pro akademický rok 2011/12 pro nastupující studenty Bc. studia
Koleje 1.ročníky 2011/12[52kB]  1.8.2011
Pořadník pro ubytování studentů nastupujících do 1. ročníku v ak. roce 2011/12
Informace o studiu 2011/12[6MB]  18.5.2011
elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2011/12
 2010/11 soubory pro akademický rok 2010/11
Náhradní promoce FEL - 7.10.2011[9kB]  26.9.2011
Rozpis náhradních promocí FEL
Rozhodnutí děkana č. 1D/2011[61kB]  11.7.2011
o konání náhradního (opravného) termínu státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL v akad. roce 2010/11
Informace pro studenty NMgr. 1. roč.[17kB]  2.11.2010
o vyzvednutí výkazu o studiu
Informace o studiu 2010/11[5MB]  7.6.2010
elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2010/11
 SZZ Bc. písemná část
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ[68kB]  23.3.2013
Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2012/13.
Informace pro studenty Bc. studia FEL[20kB]  23.3.2013
k písemné SZZ v ak. r. 2012/13
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL[32kB]  23.3.2013
ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2012/13
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ[69kB]  28.3.2012
Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2011/12.
Informace pro studenty Bc. studia FEL[19kB]  28.3.2012
k písemné SZZ v ak. r. 2011/12
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia na FEL[31kB]  28.3.2012
k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2011/12
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ[66kB]  21.3.2011
Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2010/11.
Informace pro studenty Bc. studia FEL[17kB]  21.3.2011
k písemné SZZ v ak. r. 2010/11
Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia na FEL[29kB]  21.3.2011
k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2010/11
Informace ke konání písemné SZZ[20kB]  18.3.2010
Informace pro studenty bakalářských studijních programů FEL ke státní závěrečné zkoušce
Pozvánka k písemné části Bc. SZZ[45kB]  18.3.2010
Pozvánka k vykonání písemné části bakalářské státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2009/10.
Informace pro studenty posledních ročníků[29kB]  18.3.2010
bakalářského studia na FEL k harmonogramu a průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce v ak. r. 2009/2010
Příklady[151kB]  27.3.2009
k procvičení znalostí na písemnou část bakalářské státní zkoušky
Kalkulačka[2MB]  19.3.2008
Návod a popis kalkulačky použité u písemné bakalářské SZZ
 2009/10 soubory pro akademický rok 2009/10
Rozhodnutí děkana č. 2/2010[542kB]  23.7.2010
o konání náhradního (opravného) termínu státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu FEL v akad. roce 2009/10
Omezení funkce studijního oddělení o prázdninách[32kB]  24.6.2010
 
Rozpis bakalářských promocí 2009/10[22kB]  2.7.2010
 
Present Around The World[79kB]  30.4.2010
zúčastněte se soutěže IET. Uzávěrka přihlášek 6.května 2010
Informace k podání žádosti[54kB]  23.3.2010
o zařazení do pořadníku na ubytování ve VŠ kolejích v Plzni pro akademický rok 2010/11
Upozornění k doplňujícím zápisům[35kB]  10.2.2010
pedagogického proděkana FEL ohledně zápisu vylučujících předmětů.
 2008/09 soubory pro akademický rok 2008/09
 Předzápis informace k předzápisu
 SZZ Státní závěrečné zkoušky
Komise náhradní SZZ 2012/13 - KAE[191kB]  30.8.2013
Složení komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských a magisterských prací v Bc. a NMgr. studiu v akad. roce 2012/13 na FEL ZČU v Plzni
Komise NMgr. SZZ 2012/13[86kB]  27.3.2013
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2012/13 na FEL ZČU
Komise Bc. SZZ 2012/13[63kB]  27.3.2013
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2012/13 na FEL ZČU v Plzni
SZZ NMgr. TM 2012/13[43kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu
SZZ NMgr. TE 2012/13[39kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. PE 2012/13[90kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. KE 2012/13[61kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EI 2012/13[45kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EE 2012/13[43kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. DE 2012/13[106kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. AE, AEk 2012/13[69kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE, AEk v NMgr. studiu
SZZ Bc. TEK 2012/13[116kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu
SZZ Bc. KOE 2012/13[113kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu
SZZ Bc. ELE 2012/13[123kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu
SZZ Bc. EAT 2012/13[115kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu
SZZ Bc. AEL, AELk 2012/13[112kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL, AELk v Bc. studiu
SZZ Bc. ELT 2012/13[111kB]  20.2.2013
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELL v Bc. studiu
Komise NMgr. SZZ 2011/12[93kB]  17.5.2012
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2011/12 na FEL ZČU
Komise Bc. SZZ 2011/12[65kB]  17.5.2012
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2011/12 na FEL ZČU
SZZ NMgr. TM 2011/12[45kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu
SZZ NMgr. TE 2011/12[41kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. PE 2011/12[95kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. KE 2011/12[64kB]  29.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EI 2011/12[47kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EE 2011/12[46kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. DE 2011/12[114kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. AE, AEk 2011/12[73kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE, AEk v NMgr. studiu
SZZ Bc. TEK 2011/12[120kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu
SZZ Bc. KOE 2011/12[117kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu
SZZ Bc. ELT 2011/12[115kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu
SZZ Bc. ELE 2011/12[128kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu
SZZ Bc. EAT 2011/12[119kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu
SZZ Bc. AEL, AELk 2011/12[116kB]  22.3.2012
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL, AELk v Bc. studiu
Harmonogramy[31kB]  5.4.2011
zasedání komisí při SZZ 2010/11 na FEL ZČU
Komise NMgr. SZZ 2010/11[51kB]  5.4.2011
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2010/11 na FEL ZČU
Komise Bc. SZZ 2010/11[33kB]  5.4.2011
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2010/11 na FEL ZČU
SZZ NMgr. TM 2010/11[43kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu
SZZ NMgr. TE 2010/11[38kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. PE 2010/11[90kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. KE 2010/11[58kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EI 2010/11[45kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EE 2010/11[43kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. DE 2010/11[106kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru DE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. AE, AEk 2010/11[69kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AE, AEk v NMgr. studiu
SZZ Bc. TEK 2010/11[115kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TEK v Bc. studiu
SZZ Bc. KOE 2010/11[113kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KOE v Bc. studiu
SZZ Bc. ELT 2010/11[110kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELT v Bc. studiu
SZZ Bc. ELE 2010/11[123kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru ELE v Bc. studiu
SZZ Bc. EAT 2010/11[115kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EAT v Bc. studiu
SZZ Bc. AEL, AELk 2010/11[112kB]  3.12.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru AEL, AELk v Bc. studiu
Harmonogramy[33kB]  25.3.2010
zasedání komisí při SZZ 2009/10 na FEL ZČU
Komise NMgr. SZZ 2009/10[55kB]  26.4.2010
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. roce 2009/10 na FEL ZČU
Komise Bc. SZZ 2009/10[37kB]  26.4.2010
Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v akad. roce 2009/10 na FEL ZČU
SZZ NMgr. TM 2009/10[42kB]  8.1.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TM v NMgr. studiu
SZZ NMgr. TE 2009/10[38kB]  8.1.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru TE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. PE 2009/10[88kB]  8.1.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru PE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. KE 2009/10[58kB]  12.4.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru KE v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EI 2009/10[45kB]  8.1.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EI v NMgr. studiu
SZZ NMgr. EE 2009/10[44kB]  8.1.2010
Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na SZZ z oboru EE v NMgr. studiu
 2007/08 soubory pro akademický rok 2007/08
 Předpisy vydané studijními proděkany
Pokyn proděkana č. 1PD/2011[68kB]  18.3.2011
Metodický pokyn pro zpracování diplomové/bakalářské práce
 2007 SZZ Bc. rozpisy komisí
 2006/07 soubory pro akademický rok 2006/07
Informace o studiu 2006/07[3MB]  30.5.2006
elektronická verze Informací o studiu pro ak. r. 2006/07
 2004/05 soubory pro akademický rok 2004/05
Document format
PDF Print
Links
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 16.2.2012 Guarantee : Std. vicedean Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz