Logo-part-1
Navigation : FEL > About Faculty > Bulletin Board >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Vyhlášky děkana

The most important / current files are  highlighted  , currently inactive items are  suppressed 
 2013/14 soubory pro akademický rok 2013/14
Vyhláška děkana č. 6D/2013[105kB]  17.5.2013
o zápisech studentŭ FEL do akadem. roku 2013/2014
Vyhláška děkana č. 5D/2013[144kB]  27.6.2013
o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni
Vyhláška děkana č. 4D/2013[84kB]  27.3.2013
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2013/14 za studijní výsledky v ak. r. 2012/13 a o mimořádných stipendiích
 Vyhlášky děkana FEL
Vyhláška děkana č. 2D/2013[80kB]  29.1.2013
Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu FEL
Vyhláška děkana č. 11D/2012[198kB]  12.9.2012
o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL
Vyhláška děkana č. 6D/2012[57kB]  27.4.2012
o termínu konání obhajoby bakalářské a diplomové práce
 2012/13 soubory pro akademický rok 2012/13
Vyhláška děkana č. 8D/2013[66kB]  31.5.2013
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2012/13
Vyhláška děkana č. 7D/2013[65kB]  31.5.2013
o státních závěrečných zkouškách a promocích v navazujících magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2012/13
Vyhláška děkana č. 12D/2012[203kB]  11.10.2012
o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL
Vyhláška děkana č. 7D/2012[105kB]  29.5.2012
o zápisech a předzápisech studentů FEL do akad. roku 2012/2013
Vyhláška děkana č. 4D/2012[83kB]  27.4.2012
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2012/13 za studijní výsledky v ak. r. 2011/12 a o mimořádných stipendiích
Vyhláška děkana č. 3D/2012[280kB]  27.7.2012
o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU
 2011/12 soubory pro akademický rok 2011/12
Vyhláška děkana č. 10D/2012[204kB]  3.7.2012
o náhradních termínech státních závěrečných zkoušek oborů FEL v ak. r. 2011/12
Vyhláška děkana č. 9D/2012[211kB]  8.6.2012
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2011/12
Vyhláška děkana č. 8D/2012[65kB]  11.5.2012
o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2011/12
Vyhláška děkana č. 7D/2011[59kB]  12.10.2011
o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL
Vyhláška děkana č. 2D/2011[80kB]  4.4.2011
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2011/12 za studijní výsledky v ak. r. 2010/11 a o mimořádných stipendiích
Vyhláška děkana č. 1D/2011[152kB]  4.4.2011
o organizaci akademického roku 2011/12 na FEL ZČU
 2010/11 soubory pro akademický rok 2010/11
Vyhláška děkana č. 6D/2011[66kB]  10.6.2011
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2010/11
Vyhláška děkana č. 5D/2011[102kB]  24.5.2011
o zápisech a předzápisech studentŭ FEL do akad. roku 2011/2012
Vyhláška děkana č. 4D/2011[66kB]  13.5.2011
o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2010/11
Vyhláška děkana č. 3D/2011[113kB]  6.4.2011
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2011/12
Vyhláška děkana č. 3D/2010[47kB]  30.9.2010
o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL
Vyhláška děkana č. 2D/2010[50kB]  19.3.2010
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2010/11 za studijní výsledky v ak. r. 2009/10 a o mimořádných stipendiích
Vyhláška děkana č. 1D/2010[110kB]  19.3.2010
o organizaci akademického roku 2010/11 na FEL ZČU
 2009/10 soubory pro akademický rok 2009/10
Vyhláška děkana č. 8 – 2009/10[57kB]  18.5.2010
o zápisech studentů FEL do akad. roku 2010/2011
Vyhláška děkana č. 7 - 2009/10[42kB]  18.5.2010
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v plzni v akademickém roce 2009/10
Vyhláška děkana č. 6 – 2009/10[42kB]  18.5.2010
o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2009/10
Vyhláška děkana č. 5 – 2009/10[78kB]  22.3.2010
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akad. roce 2010/11
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2009/10[106kB]  21.10.2009
o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2009/10
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2009/10[95kB]  6.10.2009
o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského denního studia FEL
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2009/10[76kB]  18.5.2009
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2009/10 za studijní výsledky v ak. r. 2008/09 a o mimořádných stipendiích
Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2009/10[161kB]  18.5.2009
o organizaci akademického roku 2009/10 na FEL ZČU
 2008/09 soubory pro akademický rok 2008/09
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2008/09[107kB]  14.7.2009
o opravném a náhradním termínu státních závěrečných bakalářských zkoušek ve studiu FEL za ak. rok 2008/09 + pokyn proděkana FEL k organizaci konání SZZ v opravném a náhradním termínu 2008/09
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2008/09[49kB]  21.5.2009
o zápisech studentŭ FEL do akad. roku 2009/2010
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2008/09[106kB]  26.5.2009
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2008/09
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2008/09[101kB]  15.5.2009
o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2008/09
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2008/09[112kB]  3.3.2009
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2009/10
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2008/09[106kB]  15.10.2008
o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2008/09
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2008/09[84kB]  6.10.2008
o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského denního studia FEL
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2008/09[73kB]  26.5.2008
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2008/09 za studijní výsledky v ak. r. 2007/08 a o mimořádných stipendiích
Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2008/09[141kB]  26.5.2008
o organizaci akademického roku 2008/09 na FEL ZČU
 2007/08 soubory pro akademický rok 2007/08
Vyhláška děkana FEL č. 10 - 2007/08[79kB]  4.7.2008
o opravném termínu státních závěrečných bakalářských zkoušek ve studiu FEL za ak. rok 2007/08
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2007/08[49kB]  13.5.2008
o zápisech studentů FEL do akad. roku 2008/2009
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2007/08[91kB]  12.5.2008
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2007/08
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2007/08[86kB]  26.5.2008
o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2007/08
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2007/08[98kB]  31.3.2008
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2008/09
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2007/08[87kB]  28.2.2008
o oborových komisích FEL ZČU
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2007/08[56kB]  17.10.2007
o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2007/08
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2007/08[44kB]  27.9.2007
o imatrikulaci studentů 1. ročníků bakalářského denního studia FEL
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2007/08[37kB]  21.6.2007
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2007/08 za studijní výsledky v ak. r. 2006/07 a o mimořádných stipendiích
Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2007/08[189kB]  28.2.2008
o organizaci akademického roku 2007/08 na FEL ZČU
 2006/07 soubory pro akademický rok 2006/07
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2006/07[50kB]  21.6.2007
o zápisech studentů FEL do akad. roku 2007/2008
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2006/07[53kB]  21.6.2007
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2006/07
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2006/07[49kB]  27.4.2007
O státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2006/07
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2006/07[39kB]  22.3.2007
o přijímacím řízení do navazujícího mgr. studia FEL ZČU v Plzni pro ak. r. 2007/08
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2006/07[66kB]  14.3.2007
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2007/08
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2006/07[47kB]  27.10.2006
o imatrikulaci studentů navazujícího magisterského studia prezenční formy na FEL přijatých ke studiu v ak. r. 2006/2007
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2006/07[36kB]  3.10.2006
o imatrikulaci studentů 1. ročníků denního studia FEL
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2006/07[50kB]  28.8.2006
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2006/07 za studijní výsledky v ak. r. 2005/06 a o mimořádných stipendiích
Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2006/07[100kB]  7.8.2006
o organizaci akademického roku 2006/07 na FEL ZČU
 2005/06 soubory pro akademický rok 2005/06
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2005/06[114kB]  28.4.2006
o zápisech studentů FEL do akad. roku 2006/2007
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2005/06[124kB]  28.4.2006
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2005/06
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2005/06[84kB]  15.5.2006
o přijímacím řízení do navazujícího mgr. studia FEL ZČU v Plzni pro ak. r. 2006/07
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2005/06[132kB]  28.4.2006
o státních závěrečných zkouškách a promocích v magisterských studijních programech FEL ZČU v ak. r. 2005/06
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2005/06[131kB]  5.4.2006
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v ak. r. 2006/07
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2005/06[35kB]  20.10.2005
o imatrikulaci studentů 1. ročníku denního studia FEL
Směrnice děkana FEL o stipendiích 2005/06[49kB]  20.10.2005
příloha č. 3 Stipendijního rádu ZČU v Plzni
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2005/06[56kB]  14.10.2005
o stipendiích studentů FEL za studijní výsledky v ak. r. 2004/05 a o mimořádných stipediích v ak. r. 2005/06
Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2005/06[96kB]  14.10.2005
o organizaci akademického roku 2005/06 na FEL ZČU
 2004/05 soubory pro akademický rok 2004/05
Vyhláška děkana FEL č. 12 - 2004/05[58kB]  14.10.2005
o zápisech studentů FEL do akad. roku 2005/2006
Vyhláška děkana FEL č. 11 - 2004/05[65kB]  14.10.2005
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech FEL v ak. r. 2004/2005
Vyhláška děkana FEL č. 10 - 2004/05[75kB]  14.10.2005
o státních závěrečných zkouškách a promocích na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2004/05
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2004/05[71kB]  14.10.2005
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích a kvazikolejích v Plzni v ak. r. 2005/06
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2004/05[40kB]  14.10.2005
o přijímacím řízení do navazujícího Mgr. studia FEL ZČU v Plzni pro ak. r. 2005/06
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2004/05[37kB]  14.10.2005
o jmenování strategického týmu FEL
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2004/05[50kB]  14.10.2005
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech FEL v ak. r. 2004/2005
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2004/05[28kB]  14.10.2005
o úpravě učebního plánu 3. ročníku Bc. studia FEL
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2004/05[39kB]  14.10.2005
o stipendiích studentů FEL za studijní výsledky v ak. r. 2003/04 a o mimořádných stipendiích v ak. r. 2004/05
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2004/05[38kB]  14.10.2005
o imatrikulaci studentů 1. ročníku denního studia FEL
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2004/05[43kB]  14.10.2005
o povinnosti studentů FEL na výuce v akademickém roce 2004/05
Vyhláška děkana FEL č. 1 - 2004/05[96kB]  13.10.2005
o organizaci akademického roku 2004/05 na FEL ZČU
 2003/04 soubory pro akademický rok 2003/04
Vyhláška děkana FEL č. 10 - 2003/04[68kB]  13.10.2005
o zápisech studentů FEL do akad. roku 2004/2005
Vyhláška děkana FEL č. 9 - 2003/04[36kB]  13.10.2005
o úpravě výuky ve dnech 18. a 19. května 2004
Vyhláška děkana FEL č. 8 - 2003/04[68kB]  13.10.2005
o státních závěrečných zkouškách a promocích na FEL ZČU v Plzni v akademickém roce 2003/04
Vyhláška děkana FEL č. 7 - 2003/04[65kB]  13.10.2005
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích a kvazikolejích v Plzni v ak. r. 2004/05
Vyhláška děkana FEL č. 6 - 2003/04[46kB]  13.10.2005
o zařazení studentů 2. ročníku magisterského studia FEL do studijních oborů 2. etapy studia
Vyhláška děkana FEL č. 5 - 2003/04[45kB]  13.10.2005
o zařazení studentů 2. ročníku bakalářského studijního programu elektrotechnika a informatika do studijních oborů pro 3. ročník studia
Vyhláška děkana FEL č. 4 - 2003/04[50kB]  13.10.2005
o státních závěrečných zkouškách a promocích v bakalářských studijních programech FEL v ak. r. 2003/2004
Vyhláška děkana FEL č. 3 - 2003/04[38kB]  13.10.2005
o imatrikulaci studentů 1. ročníku denního studia FEL
Vyhláška děkana FEL č. 2 - 2003/04[37kB]  13.10.2005
o stipendiích studentů FEL za studijní výsledky v ak. r. 2002/03 a o mimořádných stipendiích v ak. r. 2003/04
Vyhláška děkana FEL č.1 - 2003/04[80kB]  16.3.2006
o organizaci akademického roku 2003/04 na FEL ZČU
Document format
PDF Print
Links
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 16.2.2012 Guarantee : Secretary Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz