Logo-part-1
Navigation : FEL > About Faculty > Bulletin Board >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Vyhlášky děkana

The most important / current files are  highlighted 
 Vyhlášky děkana FEL
Vyhláška děkana č. 2D/2013[80kB]  29.1.2013
Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu FEL
Vyhláška děkana č. 11D/2012[198kB]  12.9.2012
o zvýšení počtu zápisových propustek pro studenty FEL
Vyhláška děkana č. 6D/2012[57kB]  27.4.2012
o termínu konání obhajoby bakalářské a diplomové práce
Document format
PDF Print
Links
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 16.2.2012 Guarantee : Secretary Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz