Logo-part-1
Navigace : FEL > Věda a výzkum > Doktorské studium > Studenti PhD studia
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Informace pro studenty Dr. studia

Nejdůležitější/aktuální soubory jsou  zvýrazněny 
 Informace
Seznam školitelů[26kB]  17.10.2012
doktorského studijního programu "Elektrotechnika a informatika" na FEL ZČU
Seznam konzultantů specialistů[22kB]  19.2.2013
v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“
Podmínky pro vytvoření a kontrolu ISP[27kB]  13.2.2012
(individuální studijní plán)
 Formuláře
Zápis o konání předmětové zkoušky[55kB]  25.9.2012
 
Čestné prohlášení[50kB]  25.9.2012
o elektronické verzi disertační práce
Přihláška k obhajobě disertační práce[72kB]  25.9.2012
 
Přihláška ke státní doktorské zkoušce[54kB]  25.9.2012
 
 Zákony a nařízení
Odkazy na zákony a předpisy[27kB]  1.7.2011
 
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2012 Garant : Proděkan VaV Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz