Logo-part-1
Navigace : FEL > Věda a výzkum > Doktorské studium > Pro školitele > Pro školitele - archiv
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Informace pro školitele

Nejdůležitější/aktuální soubory jsou  zvýrazněny  , aktuálně neaktivní položky jsou  potlačeny 
 Informace pro školitele
Pravidla pro státní doktorskou zkoušku[63kB]  1.7.2013
 
Podmínky pro vytvoření a kontrolu ISP[27kB]  13.2.2012
(individuální studijní plán)
Doporučení pro školitele[226kB]  30.6.2011
studentů v doktorském studijním programu "Elektrotechnika a informatika"
 Komise pro SDZ
Pravidla pro tvorbu komisí[58kB]  25.9.2012
a obhajoby disertačních prací na FEL ZČU
Schválené komise[605kB]  27.3.2012
pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FEL ZČU
Přehled pracovníků[35kB]  2.11.2012
do komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací
Zásady tvorby komisí[108kB]  30.6.2011
pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací
Zásady tvorby komisí[87kB]  30.6.2011
pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací
 Formuláře
Výroční hodnocení 2012/13[65kB]  9.7.2013
studenta v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“ za akademický rok 2012/2013
Doplnění výročního hodnocení[39kB]  9.10.2012
 
Návrh komise pro obhajobu disertační práce[95kB]  25.9.2012
 
Návrh komise pro státní doktorskou zkoušku[97kB]  23.10.2012
 
Výroční hodnocení 2011/12[64kB]  16.7.2012
studenta v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“ za akademický rok 2011/12
 Předpisy, zákony, nařízení
Metodický pokyn č. 9PD/2013[113kB]  28.6.2013
pro prokázání a ověření odborné způsobilosti školitele v doktorských studijních programech na FEL ZČU v Plzni
Odkazy na zákony a předpisy[27kB]  1.7.2011
 
Formáty dokumentu
PDF Print
Odkazy
Pro školitele - archiv
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 16.2.2012 Garant : Proděkan VaV Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz