Logo-part-1
Navigation : FEL > Research >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Only in Czech

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Fakultě elektrotechnické zahajována v oborech, které jsou akreditovány ve smyslu zákona o VŠ. Jsou to tři obory:

  1. Elektronika
  2. Elektrotechnika
  3. Elektroenergetika

Dokumenty související s "Habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem" naleznete na úřední desce

Document format
PDF Print
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 1.7.2011 Guarantee : Vicedean R&D Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz