Logo-part-1
Navigace : FEL > Věda a výzkum > Doktorské studium > Oborová rada
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Oborová rada

Oborová rada FEL (dále jen „OR") je základním odborným, koncepčním, kontrolním a hodnotícím orgánem studia v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika" na FEL ZČU v Plzni. Za svoji činnost odpovídá děkanovi FEL. OR má minimálně 9 členů.

OR jmenuje a odvolává děkan FEL po projednání ve VR FEL. Členy OR mohou být pouze přední akademičtí a vědečtí pracovníci ZČU a jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť.

Dokumenty oborové rady naleznete na úřední desce

Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 1.7.2011 Garant : Proděkan VaV Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz