Logo-part-1
Navigation : FEL > Prospective Students > PhD. study
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Information for prospective PhD students

 Ostatní
Podmínky pro vytvoření a kontrolu ISP[27kB]  13.2.2012
(individuální studijní plán)
 2013/14 Přijímací řízeni pro akademický rok 2013/14
Informační schůzka[380kB]  27.5.2013
s vedením fakulty o možnostech studia v doktorských studijních programech FEL
Invitation to Apply for Admission[57kB]  4.3.2013
to study the PhD program “Electrical Engineering and Computer Science” at the Faculty of Electrical Engineering UWB for the academic year 2013/2014
English topics[34kB]  12.2.2013
for the doctoral program "Electronics and Informatics" for the academic year 2013/14
Application for admission to a doctoral study programme[30kB]  12.2.2013
at the University of West Bohemia in Pilsen for the academic year 2013/2014
Témata přijímacího řízení[98kB]  12.2.2013
doktorského studijního programu EaI pro rok 2013/14
Elektronická přihláška k doktorskému studiu 2013/14[128kB]  12.2.2013
 
Oznámení o vypsání přijímacího řízení[66kB]  12.2.2013
ke studiu v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“ na Fakultě elektrotechnické ZČU pro akademický rok 2013/2014
 2012/13 Přijímací řízeni pro akademický rok 2012/13
English topics[38kB]  24.5.2012
for the doctoral program "Electronics and Informatics" for the academic year 2012/13
Témata příjímacího řízení[132kB]  24.5.2012
doktorského studijního programu EaI pro rok 2012/13
Application for admission to a doctoral study programme[31kB]  13.2.2012
at the University of West Bohemia in Pilsen for the academic year 2012/2013
Invitation for applications for admission[17kB]  13.2.2012
to the doctoral study programme „Electrical Engineering and Informatics“ at the Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, for the academic year 2012/2013
Elektronická přihláška k doktorskému studiu 2012/13[123kB]  13.2.2012
 
Oznámení o vypsání přijímacího řízení[62kB]  13.2.2012
ke studiu v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“ na Fakultě elektrotechnické ZČU pro akademický rok 2012/2013
 2011/12 Přijímací řízeni pro akademický rok 2011/12
Témata příjímacího řízení[139kB]  24.2.2011
doktorského studijního programu EaI pro rok 2011/2012
Application for admission to a doctoral study programme[30kB]  24.2.2011
at the University of West Bohemia in Pilsen for the academic year 2011/2012
Invitation for applications for admission[30kB]  24.2.2011
to the doctoral study programme „Electrical Engineering and Informatics“ at the Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, for the academic year 2011/2012
Elektronická přihláška k doktorskému studiu 2011/12[123kB]  21.2.2011
 
Oznámení o vypsání přijímacího řízení[61kB]  21.2.2011
ke studiu v doktorském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“ na Fakultě elektrotechnické ZČU pro akademický rok 2011/2012
Document format
PDF Print
Links
PhD. study
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 1.7.2011 Guarantee : Vicedean R&D Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz