Logo-part-1
Navigace : FEL > Věda a výzkum
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Věda a výzkum

Z hlediska dlouhodobého záměru Západočeské univerzity v Plzni a její součástí, Fakulty elektrotechnické, směřují všechny aktivity k dalšímu rozvoji zejména ve vědecké a pedagogické oblasti. Je zde velká podpora grantové činnosti, především jsou podporovány prestižní a velké granty, výzkumné záměry a dále spoluúčasti na projektech jiných institucích. Je podporováno zapojení do projektů EU a národních technologických center.

Studentům v doktorských studijních programech je již tradičně věnována velká péče s ohledem na nutnost připravit zázemí pro budoucí mladé pedagogické pracovníky. Jsou prohlubovány různé možnosti zapojení těchto studentů do vědecké činnosti i na zahraničních pracovištích. Vědecká a pedagogická činnost se dále dynamicky rozvíjí a je trvalou náplní činnosti akademické obce fakulty , jejího vedení a také administrativního zázemí.

Velký význam má spolupráce s institucemi průmyslového i výzkumného charakteru na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 1.7.2011 Garant : Proděkan VaV Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz