Logo-part-1
Navigace : FEL > Zájemcům o studium > Bakalářské studium
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Informace pro zájemce o bakalářské studium

  • studium je určeno všem zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním
  • standardní délka studia je 3 roky
  • po ukončení studia získá absolvent titul Bc.
Bakalářské studijní programy a jejich obory
Všechny obory jsou vyučovány prezenční (denní) formou studia.
Obor Aplikovaná elektrotechnika je nabízen i jako kombinovaná forma studia.
Víte jak správně vyplnit a podat přihlášku?
Na koho se obrátit se žádostí o její získání?
Co všechno musím splnit, abyste mohli být přijati jako řádní studenti FEL ZČU?
Pokud budu přijat na fakultu, zajistí mi také ubytování?
Které koleje jsou studentům přidělovány?
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 7.1.2013 Garant : Proděkan Bc. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz