Logo-part-1
Navigace : FEL > Zájemcům o studium > Bakalářské studium > Podmínky přijetí
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Podmínky přijetí na FEL - bakalářský stupeň studia

Uchazeči o bakalářské studium jsou na FEL ZČU v Plzni přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

O přijetí rozhodují body získané za středoškolský prospěch (posuzuje se 8 známek z profilových předmětů jako je matematika, fyzika, informatika, základy elektrotechniky, elektronika apod.)

Bonusové body je možno získat za další odborné aktivity studenta (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Středoškolská odborná činnosti, úspěšné vykonání Národních srovnávacích testů Scio apod.)

Za vyšší počet známek 4 nebo za předchozí neúspěšné vysokoškolské studium se uchazeči počet bodů snižuje.

Děkan může stanovit další dílčí kritéria nebo může uchazeče, u nichž středoškolské výsledky nebudou dostatečně prokazovat způsobilost a připravenost pro vysokoškolské studium daného oboru, pozvat na pohovor o předpokladech ke studiu.

Podmínky pro přijetí na jednotlivé obory se mohou lišit v závislosti na zájmu o daný obor.

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu na FEL je vykonání maturitní zkoušky. Uchazeči, kteří neuspějí u maturity v řádném termínu a budou přitom splňovat ostatní podmínky pro přijetí, mohou požádat o dodatečné přijetí a zápis po složení maturitní zkoušky v opravném termínu.

Podrobné podmínky přijetí naleznete na úřední desce FEL.
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 7.1.2013 Garant : Proděkan Bc. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz