Logo-part-1
Navigace : FEL > Zájemcům o studium > Bakalářské studium > Ubytování
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Ubytování na kolejích pro 1. ročníky

Podmínky:
  • úspěšné absolvování přijímacího řízení
  • volná kapacita na kolejích ZČU
  • podání žádosti o ubytování v průběhu zápisu
  • zaplacení ubytovací kauce
Ubytováni budou všichni studenti prvního ročníku, kteří splní dané podmínky s výjimkou studentů přijatých na základě "Žádosti o přezkoumání rozhodnutí" (odvolání).
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 7.1.2013 Garant : Proděkan Bc. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz