Logo-part-1
Navigace : FEL > Zájemcům o studium > Magisterské studium
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Informace pro zájemce o navazující Mgr. studium

  • studium je určeno zájemcům s vysokoškolským vzděláním bakalářského stupně
  • standardní délka studia je 2-3 roky
  • po ukončení studia získá absolvent titul Ing.
Navazující Mgr. studijní programy a jejich obory
Elektrotechnika a informatika EaI (Mgr./2)
 Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika DE
 Elektroenergetika EE
 Elektronika a aplikovaná informatika EI
 Komerční elektrotechnika KE
 Průmyslová elektronika a elektromechanika PE
 Technická ekologie TE
 Telekomunikační a multimediální systémy TM
Aplikovaná elektrotechnika ApE (Mgr./3)
 Aplikovaná elektrotechnika AE
 Aplikovaná elektrotechnika AEk
Všechny obory jsou vyučovány prezenční (denní) formou studia.
Obor Aplikovaná elektrotechnika je nabízen i jako kombinovaná forma studia.
Víte jak správně vyplnit a podat přihlášku?
Na koho se obrátit se žádostí o její získání?
Co všechno musím splnit, abyste mohli být přijati jako řádní studenti FEL ZČU?
Pokud budu přijat na fakultu, zajistí mi také ubytování?
Které koleje jsou studentům přidělovány?
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 8.1.2013 Garant : Proděkan Mg. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz