Logo-part-1
Navigace : FEL > Zájemcům o studium > Magisterské studium > Přihláška
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Přihláška ke studiu

Jak se přihlásit?
Jednoduše - stačí správně vyplnit přihlášku, zaplatit administrativní poplatek a vše odeslat na kontaktní adresu FEL.
Kde získat přihlášku?
 • pro maximální zjednodušení můžete využít elektronické přihlášky na adrese http://eprihlaska.zcu.cz/
 • na adrese naší fakulty
 • případně Vám bude na vyžádání zaslána
Administrativní poplatek
výše: 500 Kč
účet číslo: 4811530257
kód banky: 0100
variabilní symbol: 2275000113
specifický symbol:  vaše rodné číslo bez lomítka
Informace o účtu (k platě nepotřebujete):
banka: KB Plzeň - město
účet: ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Platbu lze provést:
 • převodem z účtu
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce KB
 • složením hotovosti na pokladně ZČU
Doklad o zaplacení přilepte na zasílanou přihlášku.
Vyplnění přihlášky
 • vyplňte studijní program i obor na který se hlásíte
 • můžete vyplnit 1 až 3 obory na jednu přihlášku - nezapomeňte jim zvolit pořadí
  (pozor! přihlášky na rozdílné studijních programy je nutno podat zvlášť - i včetně poplatku)
 • studenti z jiných vysokých škol a fakult než Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni přiloží ověřený výpis známek z průběhu studia a příp. kopii vysvědčení a diplomu.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme
Nezapomeňte přihlášku podepsat a spolu s dokladem o zaplacení ji zaslat na adresu FEL.
Kontakty
Děkanát FEL
Univerzitní 26
306 14 Plzeň
fax: +420 377 634 002
e-mail: machova@fel.zcu.cz
Jitka Machová
studijní oddělení FEL (navazující magisterské studium)
tel: +420 377 634 001
Ing. Petr ŘEZÁČEK, Ph.D.
tajemník FEL
tel: +420 377 634 003
Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL
tel: +420 377 634 000
na této adrese:
 • si můžete vyzvednout přihlášku
 • lze požádat o zaslání přihlášky na Vaší adresu
 • odevzdávejte nebo zasílejte vyplněnou přihlášku ke studiu
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 8.1.2013 Garant : Proděkan Mg. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz