Logo-part-1
Navigace : FEL > Zájemcům o studium > Magisterské studium > Podmínky přijetí
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Podmínky přijetí na FEL - navazující Mgr. stupeň studia

Přijetí bez přijímací zkoušky
Uchazeči získavají body za:
  • vážený studijní průměr v absolvovaném Bc. studiu
  • průměr známek z profilových předmětů
  • doložené odborné aktivity v absolvovaném Bc. studiu
  • výsledek státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce
  • standardnost absolvovaní bakalářského studia
Na základě těchto bodů bude naplněno cca 60 až 70% limitu přijatých.
Přijímací zkouška
Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni zájemci :
  • kteří nesplňují podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky
  • kteří bakalářské studium ukončili před 2 a více roky
  • z bakalářský studijních programů výrazně odlišných od FEL
Zkouška probíhá ústně a má za cíl ověřit předpoklady uchazeče pro studium daného oboru a jeho komplexní posouzení.
Rozhodnutí o přijetí provede děkan na základě :
  • bodového hodnocení uchazeče
  • výsledků přijímací zkoušky
Podrobné podmínky přijetí naleznete na úřední desce FEL.
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 8.1.2013 Garant : Proděkan Mg. Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz