Logo-part-1
Navigace : FEL > Zájemcům o studium > Struktura studia
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Studijní programy a obory

Bakalářské studium
  • je určeno všem zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním
  • standardní délka studia je 3 roky
  • po ukončení studia získá absolvent titul Bc.
Bakalářské studijní programy a jejich obory
Elektrotechnika a informatika EaI (Bc./3)
 Elektronika a telekomunikace EAT
 Elektrotechnika a energetika ELE
 Komerční elektrotechnika KOE
 Technická ekologie TEK
Aplikovaná elektrotechnika ApE (Bc./3)
 Aplikovaná elektrotechnika AEL
 Aplikovaná elektrotechnika AELk
Všechny obory jsou vyučovány prezenční (denní) formou studia.
Obor Aplikovaná elektrotechnika je nabízen i jako kombinovaná forma studia.
Magisterské studium (navazující)
  • je určeno zájemcům s vysokoškolským vzděláním bakalářského stupně
  • standardní délka studia je 2-3 roky
  • po ukončení studia získá absolvent titul Ing.
Magisterské studijní programy a jejich obory
Elektrotechnika a informatika EaI (Mgr./2)
 Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika DE
 Elektroenergetika EE
 Elektronika a aplikovaná informatika EI
 Komerční elektrotechnika KE
 Průmyslová elektronika a elektromechanika PE
 Technická ekologie TE
 Telekomunikační a multimediální systémy TM
Aplikovaná elektrotechnika ApE (Mgr./3)
 Aplikovaná elektrotechnika AE
 Aplikovaná elektrotechnika AEk
Všechny obory jsou vyučovány prezenční (denní) formou studia.
Obor Aplikovaná elektrotechnika je nabízen i jako kombinovaná forma studia.
Doktorské studium
  • je určeno pro zájemce s vysokoškolským vzděláním magisterského stupně
  • standardní délka studia je 3 roky
  • výuka probíhá prezenční (denní) i kombinovanou formou studia
  • po ukončení studia získá absolovent titul Ph.D.
Doktorské studijní programy
Elektrotechnika a informatika EaI (Dr./3)
 Elektroenergetika DEEN
 Elektronika DELN
 Elektrotechnika DELT
Formáty dokumentu
PDF Print
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni Aktualizace : 19.6.2013 Garant : Proděkani Mapa serveru
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz