Logo-part-1
Navigation : FEL > Prospective Students > Mg. study >
Logo-part-2 Logo-part-2a
EN / CZ
design_line
Logo-part-3

Date of ...

Akce Pro typ studia Termín
 
Druhé kolo přijímacího řízení
Termín podání přihlášky Bakalářské studium do 20.8.2013
Navazující magisterské studium do 20.8.2013
Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu Bakalářské studium do 30.8.2013
Navazující magisterské studium do 13.9.2013
Zápis do 1. ročníku Bakalářské studium září 2013
Navazující magisterské studium září 2013
 
Standardní termíny přijímacího řízení
Den otevřených dveří Bakalářské studium 22. 1. 2013
Navazující magisterské studium 22. 1. 2013
Termín podání přihlášky Bakalářské studium
do 15. 4. 2013
Navazující magisterské studium
do 15. 4. 2013
Vyrozumění o přijetí / nepřijetí, zaslání informací o studiu Bakalářské studium do 24. 5. 2013
Termín přijímací zkoušky Bakalářské studium bez zkoušky
Navazující magisterské studium 2. až 3. 7. 2013
Zápis do 1. ročníku Bakalářské studium červen 2013
Navazující magisterské studium září 2013
Document format
PDF Print
Links
© Faculty of Electrical Engineering, UWB Plzen Change : 19.6.2013 Guarantee : Vicedean Bc. Server-Map
© Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni / Faculty of Electrical engineering Plzen -  http://old.fel.zcu.cz